Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Wet

1799/02/25 Decreet van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: vaststelling van de instructie voor de Agent van Inwendige Politie.


Datum en dagnummer: 1799 februari 25

Vindplaats: 2.01.01.07 nr. 534 Groene Index 1799.

Commentaar:

Het uitvoerend bewind hield op 11 maart 1799 nr. 1 de vaststelling door de tweede Kamer van het vertegenwoordigend lichaam dd. 7 maart 1799, in advies. Bij de benoeming van de agent op 9 december 1799 werd de instructie "gearresteerd", samen met die betreffende de dijken en wegen. Al eerder (Besluiten der Eerste kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks. November 1798. IV-1 (Den Haag, 1798) p. 1- 24 van de bijlage bij de besluiten van de Eerste Kamer van 7 november 1798) was een instructie vastgesteld.