Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Wet

1811/01/11 Keizerlijk decreet: vaststelling van het reglement voor de administratie en het onderhoud van polders.


Datum en dagnummer: 1811 januari 11 no. 6452

Vindplaats: Niet in Groene Index; Bulletin des Lois serie IV deel XIV nr. 344 p. 13- 21 volledige tekst ; Duvergier, Collection XVII p. 292-295 volledige tekst; Kemper p. 490- 523 volledige tekst; Boogaard, Wetten waterstaat, p. 70-76 volledige tekst; Breukelman, p. 195-198 volledige tekst.

Commentaar:

Dit decreet betrof de departementen Zuyderzee, Bouches-de-la-Meuse, Bouches-de-l' Issel, Frise, Ems Occidental en Ems Oriental. De afzonderlijke polderbesturen bleven bestaan, maar de maître des requêtes keurde de reglementen van de polderbesturen goed en kon polders met gelijkluidende reglementen in een associatie onderbrengen.