Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Wet

1799/10/31 Decreet van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam: vaststelling van de instructie voor de Agent van Inwendige Politie betreffende het toezicht op de waterstaat.


Datum en dagnummer: 1799 oktober 31 no. 29 P

Vindplaats: Gedrukt: Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des bataafschen Volks III-2. Bijlage tot de besluiten van den 17 october 1798, p. 8-29. De tweede Kamer had de instructie op 31 oktober 1799 bekrachtigd. Groene Index 1799 nr. 535 p. 1339: het uitvoerend bewind "arresteert" de instructie.

Commentaar:

Delen van de instructie die de centralisatie bevorderden, zijn niet uitgevoerd.