Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Index van de directeur-generaal van de waterstaat 1 februari 1807- 31 december 1808

Periode: 1807, 1808
Vindplaats: 2.01.13 no. 170, 171

Aantekeningen:

Voorin de index een chronologische lijst van besluiten met drie kolommen:
1) Datum: de dag van de maand;
2) Nummer der notulen: de besluiten werden per maand doorlopend genummerd.
3) [opschrift met maand en jaar]: Trefwoord van zaken, personen of plaatsnamen waaronder het besluit kan worden teruggevonden.
De index is ingedeeld in rubrieken die elkaar alfabetisch opvolgen volgens twee letters van de trefwoorden (De, Di, Du, Dij). Binnen de rubriek zijn de besluiten geordend op trefwoorden, drie of vier per bladzijde met tussenruimte. Het betreft trefwoorden van zaken, personen en plaatsen.
Onder een trefwoord staan alle vervolgbesluiten over hetzelfde onderwerp achter elkaar.

Per besluit wordt een korte samenvatting gegeven, met eerst de aanleiding en na een kleine platte streep het besluit. Ingekomen stukken worden vermeld zonder hun datum. De samenvatting eindigt met de opgave van dag, maand en dagnummer. Besluiten worden onderling gescheiden door een platte streep.

De index dient tevens als klapper omdat bij sommige trefwoorden alleen een verwijzing naar een ander trefwoord staat.
Achterin de indices een nieuwe reeks bladen met vervolgen van reeds ingeschreven besluiten.