Besluiten Staten-Generaal 1626-1630

 
English | Nederlands

Colofon

Voor het onderzoek en de bewerking van de resolutieregisters was dr. I.J.A. Nijenhuis eindverantwoordelijke. Tijdelijk waren als onderzoekers aan het project verbonden:  P.L.R. De Cauwer lic. (2001-2002), dr. W. Gijsbers (2000-2005), drs. M. Hell (2003-2006), drs. C.O. van der Meij (2000-2003) en dr. J.E. Schooneveld (2000-2005). De aanstelling van P.L.R. De Cauwer vloeide voort uit een samenwerkingsverband met de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesubsidieerde programma 'Oorlog en samenleving in de Gouden Eeuw'.  

Onderzoeksassistentie is verleend door drs. A.J. Buijs en dr. H.J.M. van Dapperen.

De invoerapplicatie is gerealiseerd door Infrae Rotterdam in samenwerking met en op basis van een ontwerp van dr. F.G. Hoekstra. De webapplicatie is gerealiseerd door J.-W. Kolman (Infrae/ING).