Geweld, gewin en geweten

 
English | Nederlands

Geweld, gewin en geweten

Besluiten van de Staten-Generaal (1626-1630)

Wilma Gijsbers, Maarten Hell, Judith Schooneveld

Dinsdag 18 april 1628 begon als een doorsnee dag voor de Staten-Generaal, het hoogste bestuursorgaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Nadat de president (voorzitter) de vergadering van afgevaardigden van de zeven gewesten had geopend, bespraken 'Hunne Hoogmogenden' dertien door hem voorgelegde kwesties. Zo behandelden zij een verzoek om terugbetaling van tijdens het beleg van Breda voorgeschoten geld, een klacht van twee Kleefse kooplieden over diefstal van negen wagens met wijn en een rapport over de bekoelde verhouding met bondgenoot Frankrijk.

Een willekeurige zittingsdag van de Staten-Generaal levert dus een gekleurd palet aan onderwerpen op. Om de hedendaagse lezer een beeld te geven van het veelzijdige werkterrein van het Haagse bestuurscollege en de rijke inhoud van de resoluties is hieronder een indeling gemaakt in drie thema's. Deze thema's en de daarbij besproken onderwerpen zijn ter verheldering aangeduid met moderne begrippen. Zes onderwerpen zijn met voorbeelden uit de resoluties nader uitgewerkt. De hierbij gebruikte zoektermen zijn evenals andere zoektermen in de tekst aangegeven met aanhalingstekens. Voor een uitgebreidere en technische uitleg van de zoekmogelijkheden verwijzen wij naar de zoekhulp.


De wording van een staat: het binnenlandse beleid van de Republiek

Leeuw met pijlen