07/02/1626

07 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het punt van de financiering [van de Admiraliteiten] wordt geresumeerd.
HHM besluiten de provincies door middel van brieven van de noodzaak van de financiële steun te doordringen.
De provincies zal worden verzocht conform het voorstel van de RvS een derde van de 800.000 gld. ter subsidiëring van de Admiraliteiten voor het eind van de maand maart te leveren opdat de equipage door kan gaan. Dit punt zal ook worden opgenomen in de instructie voor de heren die naar Friesland gaan.

2 Matelieff en Beaumont rapporteren dat de kooplieden van Amsterdam niet te bewegen zijn geld te verstrekken op de Engelse juwelen, tenzij op krediet van de magistraat.
Beaumont en Oosterzee zullen zich nu naar Amsterdam begeven om de magistraat te overreden de lening op de een of andere wijze te doen slagen vanwege het landsbelang.

3 De participanten in de VOC klagen over de Bewindhebbers van de Amsterdamse Kamer die een te korte termijn hebben gesteld in de biljetten voor de verkiezing van vier hoofdparticipanten. Daardoor kunnen Zeeuwse participanten en die uit andere provincies niet op tijd ter plekke zijn.
De Bewindhebbers zal geschreven worden de termijn te verlengen. Bovendien zullen Beaumont en Oosterzee te Amsterdam, als zij daar toch zijn, met deze heren spreken opdat de participanten zoveel mogelijk tevreden worden gesteld

4 Gerapporteerd wordt dat de Rotterdamse gedeputeerden verklaren niet aan de gisteren genomen resolutie te kunnen voldoen aangezien hun Admiraliteit vooral kleine schepen van ongeveer tachtig last beschikbaar heeft en dat de grootste schepen zich nog onder Haultain bij de kust van Frankrijk bevinden.
Als de drie schepen uit Frankrijk niet voor het einde van deze maand binnenlopen zal de Admiraliteit door middel van bijvoorbeeld huur drie andere schepen leveren.

5 Aissema schrijft d.d. Hamburg 11/21 jan. over de hoeveelheid wissels die hij tot op heden heeft getrokken ter betaling van het regiment aldaar. Hij verzoekt de commies op te dragen op welke voet hij zal betalen.
HHM laten de RvS disponeren.
Ook verzoekt Aissema credentiebrieven ter bevordering van de alliantie.
Er zullen hem drie of vier worden toegezonden, voor zowel vorstelijke personen als de Hanzesteden.

6 Gemeld wordt dat Theophile Thibaut zijn aanspraken op het land vanwege de drie door hem naar Zeeland gevoerde en inmiddels vanwege de algehele uitwisseling van gevangenen weer vrijgelaten gevangenen wil laten varen voor 3.000 kroon of voor toestemming van HHM voor het op de Maas brengen van zes schepen met levensmiddelen.
HHM blijven bij hun besluit van 30 jan. 1625 dat Thibaut zich moet wenden tot de Zeeuwse Admiraliteit die gemachtigd is met hem tot overeenstemming te komen over een redelijke beloning uit 's lands deel in de door hem op de vijand te veroveren schepen.

7 HHM wijzen het verzoek van de Zaltbommelse Maasschippers en burgers Aelbert Clingerenburgh en Jan Hendrixen om uit Venlo een hoeveelheid ijzer, aluin, leien en kolen te mogen halen af.
Ook afgewezen wordt het verzoek van Jan Jacobs uit Vlijmen om uit de Meierij van 's-Hertogenbosch een hoeveelheid hop te halen.
Evenmin wordt het verzoek van Jan Lups enige tonnen haring en andere eetwaren te mogen uitvoeren toegestaan.

8 Uit medelijden wordt Nicolaes Rothamel 6 gld. toegekend.
Aan weduwe Trijn Jans wordt ook 6 gld. toegekend.
Deurwaarder Hardersum zal beide bedragen uitbetalen.