08/02/1626

08 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Aangevoerd wordt dat twee Turkse schepen de Maas zijn opgevaren.
De Rotterdamse Admiraliteit moet HHM berichten of dit klopt en mag de schepen niet zonder bevel van HHM laten vertrekken.

2 Essen schrijft d.d. Arnhem 7 feb. dat de ruiters met haakbussen van de compagnie van Christian van Brunswijk de korting op hun inlegering in de Betuwe niet aanvaarden en daarover samenzweren.
De eerder tot onderzoek van deze zaak gecommitteerde heren zullen er met Z.Exc. over spreken.

3 Berck schrijft d.d. Venetië 16 jan. met het verzoek tegen de herfst huiswaarts te mogen gaan.
Het besluit hierover wordt uitgesteld aangezien de heren van Holland om een kopie van Bercks brief verzoeken.

4 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 1 dec. 1625 onder andere over zijn bemoeienis inzake Stora.
Er valt geen besluit.

5 Z.Exc. heeft mededeling laten doen van een brief van graaf Hendrick van den Berge waarin deze de neutraliteit van Goch en andere plaatsen accepteert mits HHM nog dit lopende jaar de ratificatie van de keurvorst van Brandenburg uitbrengen. De ontmanteling van de fortificaties zal dan voortgezet worden.
Ter verwerving van de ratificatie zal men zich inspannen.

6 De Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven d.d. Leeuwarden 25 jan. dat zij een Landdag hebben uitgeschreven voor 6/16 feb. aanstaande.
HHM besluiten niet meer dan dat de daartoe afgevaardigde heren zich naar de Landdag zullen begeven.

7 Sommelsdyck en Languerack schrijven d.d. Parijs 28 jan. over de toestand aldaar.
De brief zal aan Z.Exc. worden meegedeeld.
Ook sturen zij een lijst met in Barbarije [Marokko] gevangengehouden Fransen waarvoor bemiddeling wordt gevraagd.
HHM zullen om hun vrijlating te bevorderen de lijst naar Pynacker in Algiers sturen.

8 Het gisteren opgestelde advies van de RvS over de brief van de gedeputeerden te Emden wordt gelezen.
Teruggeschreven zal worden dat de inhoud van hun brief onverwacht was en ver afstaand van het toch wel nodige akkoord. Daarom willen HHM nader en duidelijker geïnformeerd worden over hetgeen zich in de laatste conferentie heeft afgespeeld. Daartoe zouden enige afgevaardigden moeten overkomen voor een particulier verslag terwijl de anderen aldaar de zaken hangende houden.
In het geval er al gedeputeerden zijn afgereisd zal meteen geschreven worden aan commandant Erentreijter dat hij schriftelijk bericht doet van hetgeen hij op last van de gedeputeerden al heeft verricht en dat hij verdere handelingen moet opschorten tot nader order van HHM.