20/02/1626

20 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De magistraat van Zevenbergen verzoekt zonder lijst de nodige waren te mogen aanvoeren en vraagt tevens enige paarden voor de landbouw te mogen halen.
De RvS moet adviseren.

2 Op een brief van Sommelsdyck en Languerack d.d. Parijs 16 jan. valt geen resolutie vanwege de inmiddels opgetreden veranderingen.

3 Kapitein Broucqsaut schrijft d.d. Lillo 13 feb. in antwoord op de brief van HHM d.d. 9 feb. dat de reductie van de compagnieën al op 7 feb. had plaatsgevonden. Kapitein Hoemaker uit Liefkenshoek bericht eveneens dat de reductie tot honderdtwintig koppen per compagnie al was gebeurd voor ontvangst van het schrijven van HHM.
Er valt geen besluit.

4 Cornelis van Lochorst verzoekt in tweede instantie betaling van kapitaal en rente van de door hem verstrekte 50.000 gld.
Geprobeerd zal worden hem te overreden de lening met een half jaar te verlengen indien hij de verschenen rente ontvangt. Casenbroot wordt gelast aan de landgraaf van Hessen te schrijven dat HHM voor deze keer de verlopen rente zullen voorschieten, maar zowel de terugbetaling van dit bedrag als ook de aflossing van het kapitaal over een half jaar vlot geregeld willen hebben. Ordonnantie tot betaling van de rente zal worden gepasseerd op de ontvanger-generaal met de clausule dat het geld op de landgraaf zal worden verhaald.

5 Carleton dringt opnieuw aan op de instelling van een adviesjacht voor de brieven van en naar Engeland.
HHM hebben de adviezen van de gedeputeerden van de Admiraliteiten gelezen maar blijven vooralsnog bij de resolutie van 14 feb.

6 Carleton vraagt ook om een besluit te nemen in de zaak van kolonel Horatio Veer.
HHM stellen een beslissing nog uit.

7 De door Schimmelpenninck ingeleverde uitkomsten van het beraad over de punten van kapitein Brederode zullen voor advies naar de Heren Negentien worden gezonden.

8 HHM wijzen het verzoek van Aelbert van Klingerenborch om 125.000 pond ijzer en negentigduizend pond aluin uit Venlo te mogen invoeren af.

9 Verschillende inwoners van Amsterdam verzoeken betaling van hetgeen zij enkele uit Bahia de Todos os Santos teruggekeerde soldaten hebben geborgd. Dit wordt ook aanbevolen in de brieven van de Bewindhebbers van de WIC van 9 feb.
HHM wachten met een besluit tot de RvS over de gevangengenomen officiers uit Bahia heeft gedisponeerd.

10 Huigens meldt ter vergadering dat Z.Exc. en de RvS niet kunnen reageren op de op 17 feb. ontvangen brief van de gedeputeerden te Emden zolang niet enigen van hun naar 's- Gravenhage komen.
HHM laten het hierbij.

11 Ter vergadering wordt de door Mibassen getrokken wissel voor 1.520 gld. aangeboden. Hij heeft daarover in zijn op 23 jan. ontvangen brieven geschreven en HHM besluiten ten vervolge van de toen genomen resolutie de wissel ter betaling aan Doublet te geven. Hij moet het bedrag korten op de subsidies van de Admiraliteiten.