23/02/1626

23 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Sommelsdyck en Languerack schrijven d.d. Parijs 11 februari.
Vereist geen resolutie. Z.Exc. zal van de inhoud op de hoogte worden gesteld.

2 In zijn brief d.d. Parijs 7 feb. verzoekt de koning van Frankrijk de heer De Boisse toe te staan Savignac d'Aijnesse, de moordenaar van zijn vader, de heer De Pardaillon, vast te nemen.
Aangezien deze Savignac verondersteld wordt in Holland te verblijven, wordt de heren van die provincie verzocht hierbij te assisteren. Holland zal ook in die zin worden geschreven.

3 Louijs de Geer verzoekt aflossing van 400.000 gld. plus de rente, op krediet van HHM voor de koning van Engeland geleend.
HHM stellen een beslissing uit.

4 Mibassen schrijft d.d. Calais 13 feb. over verschillende zaken waaronder het aan hem gerichte verzoek door de hertog van Buckingham naast HHM ook de koning van Groot-Brittannië te dienen.
De griffier zal terugschrijven dat hij dit niet mag doen zonder hiervoor toestemming aan HHM te vragen.

5 De Rudolf Christian beklaagt zich in een schrijven van 6/16 feb. over de gedeputeerden van HHM in Oost-Friesland.
HHM stellen een besluit uit totdat de gedeputeerden zijn teruggekeerd.

6 Louwise, echtgenote van commissaris Padborch, verzoekt verblijf te mogen bieden aan buitenlandse ambassadeurs en biedt aan daartoe een huis te huren en te meubileren.
HHM slaan dit af.

7 De Turkse kapitein is naar aanleiding van de resolutie van zaterdag het mandement van de Grote Heer getoond waarin staat dat die van Algiers hier niet mogen komen. Desalniettemin houdt hij vol dat de Fransen vijanden zijn en dat dus de hun afgenomen goederen vrij naar deze landen gebracht mogen worden. De tolk van de Turken verwacht dat de onschuldigen van deze landen het zullen moeten ontgelden als de tabak zal worden ingenomen. Hij zal zijn best doen de voor 3.000 gld. aangegeven tabak voor een geringer bedrag van de hand te laten doen.
Halewijn moet de Franse ambassadeur voorhouden welke moeilijkheden er dreigen als de Turken nu na de Franse slaven ook de Franse goederen moeten afstaan en hem vragen van het arrest op de tabak af te zien. De eigenaar zou ondershands voor een redelijke prijs met de Turken tot een akkoord kunnen komen.

8 Het concept van de brief aan Aissema waartoe eergisteren is besloten, is gelezen en goedgekeurd.

9 Eveneens gelezen en goedgekeurd zijn de concepten van de brieven aan Haga en Pynackerdie zijn opgesteld op grond van de resoluties over voornamelijk Stora, de handel op de Levant en de aankomst van de Turkse schepen hier te lande.

10 De Amsterdamse Admiraliteit heeft 24 scheepskapiteins genomineerd in plaats van de 48 die zij op grond van de resolutie van 6 feb. had moeten voordragen.
De president zal met Z.Exc. spreken over uitstel van de verkiezing tot de nominatie compleet is waarna hij dan, na zich goed te hebben geïnformeerd, uit de voorgedragen personen de bekwaamsten kiest.