24/02/1626

24 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De heer van de Lecq verzoekt ordonnantie te passeren voor een half jaar traktement en vraagt dit voortaan per kwartaal te mogen ontvangen.
De Amsterdamse Admiraliteit zal geschreven worden het ordinaris traktement van de luitenant-admiraal van Holland, ontvangen door wijlen de heer van Opdam aan Lecq te doen toekomen vanaf het moment van diens commissie en voorts dit te continueren per drie maanden.

2 Het verzoek van de ritmeesters Van Stirum en Lindenaer om de enige maanden achterstallige betaling van hun compagnieƫn wordt voor een spoedige beschikking verwezen naar de RvS.

3 De Heren Negentien van de WIC antwoorden op de brief van HHM d.d. 20 feb. dat zij de voorwaarden van Brederode niet aanvaardbaar vinden.
Z.Exc. zal op de hoogte worden gesteld.

4 Halewijn rapporteert dat D'Espesses naar aanleiding van de suggestie in de gisteren genomen resolutie voor morgen de Fransman heeft ontboden die de tabak van de Turken terugeist, met het verzoek aan HHM de man mede te horen en te bezien waartoe hij bereid is.
HHM committeren Halewijn, Matelieff en Almelo.

5 In antwoord op de 6 jan. ontvangen brieven van de koning van Denemarken heeft de Noordse Compagnie haar rapport over de zaak Jan Braemen ingeleverd.
De koning zal een door de Compagnie geresumeerde en in haar termen gestelde kopie gezonden worden. Een afschrift daarvan gaat naar de rechters die daar rekening mee moeten houden bij het beslechten van het proces.

6 De heren van Holland brengen naar voren dat hun gewest toestemt in de 800.000 gld. die de RvS heeft verzocht ter subsidiƫring van de Admiraliteiten. In de maand maart zal eerst 300.000 gld. worden verstrekt. Zij verzoeken de afgevaardigden van de overige provincies bij hun principalen hetzelfde te bewerkstelligen, hetgeen dezen toezeggen.

7 Om de verkrijging van de 2 miljoen gld. op de Engelse juwelen te vergemakkelijken melden de heren van Holland dat hun principalen zich zouden kunnen vinden in de aanvulling van het onderpand van de edelstenen met het krediet van de Generaliteit. De zekerheid voor de kooplieden wordt op die manier groter. Er moet dan wel een geschikte tijd voor de aflossing worden beraamd. Voorts dient Joachimi zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld, ook van de ongegrondheid van het protest van 18 februari.
De president zal Philippe Calandrini ontbieden om van hem te vernemen of op deze manier het geld van de kooplieden te verkrijgen valt.

8 Hindelopen en Ter Cuilen zijn teruggekeerd uit Emden onder achterlating van Feith en Broersema en stellen voor verslag te doen van hun besognes.
Dit zal plaatsvinden in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS.