26/02/1626

26 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland :
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Koning en prins van Polen en ook de koningin-weduwe van Denemarken vragen akte voor doorvoer van hun vrijwijnen in deze landen.
Er valt nog geen beslissing vanwege het sluiten der licenten door de vijand.

2 Halewijn, Matelieff en Almelo doen verslag van hun gesprek met de Franse eigenaar van de tabak en de Turken. Aangezien de Fransman niet wil ingaan op de vraagprijs van 2.000 gld. voordat hij de tabak heeft gezien, wordt besloten beide partijen voor een schikking te verwijzen naar de Rotterdamse Admiraliteit nadat de eigenaar tot de tabak is toegelaten.

3 Aan de Admiraliteit te Amsterdam zal worden geschreven ten aanzien van eventuele christelijke slaven op het daar binnengevaren Turkse schip te handelen conform de haar toe te zenden resolutie van 12 februari.

4 Cornelis van Wassenaer, koopman te Rotterdam, krijgt met het oog op vrijlating van gevangenen een paspoort van HHM voor Brabant en Vlaanderen.

5 Poblits schrijft met het verzoek om betaling van de schippers die vorig jaar ruiters van de compagnie van Jan van Hoff van Emmerik [Emmerich] naar Geertruidenberg hebben vervoerd.
De RvS mag disponeren.

6 Het verzoek van Elbert Lyon, drost van Herlaar, om honderd zakken hop te mogen invoeren is afgewezen.

7 De raden van de koning van Zweden verzoeken Claes Jacobs van Ossaenten behoeve van Z.M. 22.000 pond buskruit te laten uitvoeren.
De RvS moet adviseren.

8 Marcus de Bie schrijft d.d. Loevestein 22 feb. in antwoord op de brief van HHM d.d. 17 feb. dat de gevangen predikanten niet meer dan vierhonderd tonnen turf per jaar wordt toegezonden. Aangezien de zeven predikanten met vrouw en kinderen op verschillende grote koude kamers verblijven, is die hoeveelheid onvoldoende en heeft de wacht- en ammunitiemeester hun uit de voor het garnizoen bestemde voorraad gedurende anderhalf jaar achthonderd tonnen turf doen toekomen. Maar omdat het magazijn niet goed voorzien is, kan hij daar nu niet mee doorgaan.
Deze brief en het rekest van de gevangenen gaan ter beschikking naar de RvS.