27/02/1626

27 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland :
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De koning van Denemarken schrijft d.d. Rotenburg 23 jan. met het verzoek het verlof voor kapitein Rosecrans te continueren.
Z.Exc. zal op de hoogte worden gesteld.

2 De heer van Plessen verzoekt betaling van zijn traktement van 400 gld. per jaar ter repartitie van Gelderland, dat zich daaraan onttrekt.
De RvS moet disponeren.

3 Het concept van de volgens de resolutie van eergisteren aan Joachimi te sturen brief over de Engelse juwelen is goedgekeurd.

4 De hertog van Saksen-Weimar schrijft d.d. Rotenburg 31 jan. met het verzoek om 3.530 kurassen.
Aangezien het magazijn daarover niet beschikt, blijven HHM bij hun besluit van 16 februari.

5 De Portugese koopman Anthonio Enriques Alvin, met drie zwarte mannen en vijf zwarte vrouwen uit Pernambuco gekomen, door een kaperkapitein naar Vlissingen gebracht en aldaar vrijgelaten door de Zeeuwse Admiraliteit , verzoekt met zijn gezelschap te mogen vertrekken naar Bayonne.
De toestemming wordt geapostilleerd in de marge van het rekest.

6 HHM volgen het advies van de RvS van 26 feb. op het rekest van de inwoners van Prinsenland. Er zal een lijst met de benodigde levensmiddelen worden opgesteld. De ingezetenen die voor de landbouw paarden behoeven, mogen die invoeren tegen cautie en betaling van Bosch' licent. Zij moeten een verklaring overleggen van officier en magistraat waaruit de dood van de paarden van betrokkenen blijkt.

7 Graaf Willem van Nassau antwoordt d.d. Emmerik [Emmerich] 13/23 feb. op het schrijven van HHM d.d. 18 feb. dat de keurvorstelijke Kleefse raden hem hebben verzocht de in die brief opgedragen executie nog enige dagen op te schorten totdat zij HHM nader hebben kunnen berichten. Hij zal er op toezien dat geen eetbare en andere waren naar verboden plaatsen worden vervoerd.
Hierop valt geen resolutie.

8 Gozewinus Meurskens verzoekt betaling van de vervallen drie respectievelijk twee maanden soldij van de regimenten Bouillon en Candale. Ook vraagt hij een beslissing inzake het 16 feb. vervallen surplus over een maand soldij voor de oude regimenten.
De RvS mag disponeren.

9 De in Amsterdam wonende Engelsman Francois Poor meldt dat in die stad grote fraude wordt gepleegd door Engelse bedelaars. Bij de monstering van de garnizoenen laten de sergeanten deze lieden op de rol zetten onder attestatie van hun alibi. Hij biedt ter voorkoming van dit bedrog zijn diensten aan.
De RvS mag disponeren.

10 Hendrick van Nassau verzoekt een mandement om de goederen van het markizaat Bergen op Zoom te kunnen genieten.
HHM verwijzen hem naar de ordinaris justitie.

11 Schimmelpenninck en andere gecommitteerden hebben gerapporteerd over de voorwaarden die Moorbeeck stelt alvorens hij zijn voorstel voor middelen in het landsbelang toelicht.
De heren zullen hem nogmaals horen.