28/02/1626

28 - 02 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland :
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ter vergadering verschijnen de vier commiezen-generaal van de konvooien en licenten om te rapporteren over de toestand van de kantoren in de diverse kwartieren.
Aan hen is opgedragen dit op schrift te stellen aangezien Force nog niet is gearriveerd.

2 Ter vergadering wordt een gedrukt grafschrift ter ere van Oldenbarnevelt, getiteld B.M. Sacrum Generosi et Illustrissimi herois Joannis ab Oldenbarnevelti, gelezen. 1 Aangezien hierin de goede naam van wijlen prins Maurits en die van diverse andere personen met smaad en enorme leugens wordt beklad, is de heren van Holland verzocht de drukker of verkoper te achterhalen tegen een premie ten laste van de Generaliteit voor de aanbrenger.

3 De Rotterdamse Admiraliteit laat haar schrijven d.d. Rotterdam 21 feb. vergezeld gaan van de controleur van de konvooien en licenten te Maaseik zodat hij kan worden gehoord over hetgeen hij van plan is met dit kantoor.
De RvS moet hem horen en dan adviseren.

4 Met Z.Exc. is gesproken over de brief van de Deense koning inzake Rosecrans.
Een beslissing is uitgesteld.

5 Op het rekest van Gronesteinvan 14 feb. weet de RvS op 26 feb. niet anders te adviseren dan dat de Bewindhebbers van de WIC de gevraagde 500 of 600 gld. zouden kunnen voorschieten.
HHM schikken zich hierin.

6 Er valt geen resolutie op een brief van Berck d.d. 6 feb., maar aangezien hij eerder heeft geschreven teruggeroepen te willen worden is besloten naar een bekwame vervanger te zoeken.

7 HHM volgen het advies van de RvS d.d. 26 feb. over het schrijven van de raden van de koning van Zweden van diezelfde dag: Claes Jacobsz. van Ossaen mag voor ┬ż licentvrij twee├źntwintigduizend pond buskruit naar Zweden uitvoeren tegen cautie en zuivering.
Omdat het advies ook verhaalt van frauduleuze uitvoer van een grote hoeveelheid salpeter zonder evenwel persoon of plaats te noemen, willen HHM de RvS hierover nader horen.

1 De volledige titel van dit in 1626 bij Joris Veseler te Leiden verschenen werkje luidt: B. M. sacrum generosi et illustris herois Johannis ab Oldenbarnevelt ... sapientissimi, Hollandiae et Westfrisiae advocati, ... ejusdemque libertatis protomartyris sanctissimi, constantissimi, et innocentissimi quod fuit. Hic quiescit. Zie Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling nr.3661.