06/03/1626

06 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Beveren en Schaffer schrijven d.d. Middelburg 1 maart.
Vereist geen resolutie.

2 De Admiraliteit te Middelburg verzoekt d.d. 23 feb. om uitsluitsel over het toedienen van lijfstraffen aan de renegaten die op de Turkse schepen Zeeland zijn binnengevaren.
De heren van Holland willen nog geen besluit nemen.

3 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft 4 maart dat de Turken en de Franse eigenaar van de tabak het niet eens zijn geworden.
Halewijn, Matelieff en Almelo zullen nog een keer met D'Espesses spreken over een mogelijke oplossing.

4 Pieter de la Palma, baljuw van Middelburg, bericht dat hij David Jacobsen van Heulen, voormalig raad ter Admiraliteit te Rotterdam, vanwege vluchtgevaar heeft aangehouden. Hij stuurt zijn depositie mee en vraagt om de interrogatoria.
De stukken worden naar de gedelegeerde rechters in Rotterdam gestuurd voor advies.

5 De magistraat van Middelburg verzoekt d.d. 26 feb. in overeenstemming met de resolutie van 12 nov. 1625 Steven Racket te renvoyeren en met hem ook de mede gevangengenomen sergeant, eveneens burger van Middelburg en op dezelfde voorwaarden als Raket naar 's- Gravenhage gezonden.
HHM constateren dat het renvoy uitsluitend voor Racket is toegezegd en besluiten dat hij aan de magistraat van Middelburg zal worden gerenvoyeerd als de zaak van de andere gevangenen zal zijn afgehandeld.

61 Sommelsdyck en Languerack schrijven d.d. Parijs 19 februari.
Schimmelpenninck, Noortwyck, Hertevelt, Oosterzee en Haersolte zullen de brief met Z.Exc. bespreken.
De Zeeuwse Admiraliteit heeft de ingewonnen inlichtingen over het afwerpen van de banderolle van Frankrijk door Quast en andere kapiteins opgezonden.
De informatie zal, net als de brief van Sommelsdyck en Languerack, nader worden besproken.

7 Afgevaardigden van de Rotterdamse magistraat verzoeken ter vergadering niet uitsluitend Dordrecht maar ook Rotterdam aan de ingezetenen van Prinsenland toe te wijzen voor het halen van hun levensbenodigdheden. Anders wordt de nering van de stad ernstig benadeeld.
Aangezien ook uit andere steden dergelijke klachten komen, besluiten HHM de Rotterdamse Admiraliteit advies te vragen hoe de steden tegemoet te komen en tegelijkertijd het plegen van fraude tegen te gaan.

8 Ter vergadering reageren gedeputeerden van Medemblik op de brief van HHM d.d. 2 jan. over het schip van het land dat in die stad is geëquipeerd. Zij overhandigen het met redenen omklede verzoek tot behoud van het schip.
Schimmelpenninck, Noortwijck, Hertevelt, Oosterzee en Haersolte zullen het verzoek bestuderen en daarvan verslag doen na met Z.Exc. te hebben overlegd.
Cornelis Jacobs van der Dussen, voormalig commies van de recherche te Crèvecoeur, verzoekt HHM de Admiraliteit te Rotterdam op te dragen hem de achterstallige som van 1.285 gld. te betalen.
HHM willen de reactie van het College vernemen.

9 HHM lezen de declaratie van Pieter Reael, ontvanger van de gemene middelen te Amsterdam, voor diverse betalingen door hem in opdracht van HHM gedaan vanaf 12 feb. tot 30 dec. 1625 in totaal belopend 73.284 gld. 16 st. 1 p. Hij verzoekt provisie van eenderde procent, 244 gld. 5 st. 2 p. Thesaurier-generaal De Bie moet adviseren.

10 Contarini, ambassadeur van de Republiek van Venetië, bericht HHM ter vergadering over de hoge kosten die Venetië maakt in de oorlogvoering in Italië en vraagt naar de inspanningen alhier.
HHM bedanken hem en melden dat aan alle kapiteins is opgedragen hun compagnieën per 1 april voltallig te maken.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 102.