16/03/1626

16 - 03 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Courtmeester Edward Misselden compareert en voert aan dat de Engelse koning hem heeft gelast, gelijk voor hem Carleton en Buckingham, HHM te bewegen tot een resolutie inzake de tarra en de afschaffing van de impost op het Engelse laken. Hij overhandigt de daartoe strekkende brief van de koning d.d. 4 februari.
HHM nemen nog geen besluit.

2 Door Z.Exc. is aangevoerd dat de Admiraliteit in het Noorderkwartier voor de verkiezing van scheepskapiteins personen hebben genomineerd die nog nooit in dienst van het land hebben gestaan terwijl Quast en Melcnap niet zijn vermeld.
HHM vinden goed dat Z.Exc. volgens artikel 56 van de instructie van de Admiraliteitscolleges enkele niet-genomineerden tot kapitein mag bevorderen.

3 Sommelsdyck en Languerack schrijven d.d. Parijs 6 maart.
Er valt geen resolutie.

4 De secretaris van Z.Exc., Constantyn Huigens, verzoekt ter vergadering namens de prinses van Oranje opnieuw gratie voor de veroordeelden uit Bahia de Todos os Santos "dewijl sij soo lange hebben gestorven dat sij nu door gratie mogen leven". Aangezien dit haar eerste bede betreft, hoopt de prinses dat HHM die willen toestaan.
HHM antwoorden zich te zullen beraden. Z.Exc. en de RvS compareren ter bespreking van het pardon. De RvS excuseert de advisering aangezien hij zijn taak heeft uitgeoefend en laat de zaak geheel ter dispositie van HHM.
Gezien deze houding van de Raad, de tussenkomst van de prinses, het al hebben ondergaan van de aankondiging van het doodvonnis en het advies van Z.Exc. laten HHM dan genade voor recht gaan. De door de Raad opgestelde vonnissen zullen wel worden uitgesproken, hetzij naar zijn believen in de Raadskamer of op de Gevangenpoort, waarna griffier Goch zal bekendmaken dat HHM op voorspraak van de prinses van Oranje de ter dood veroordeelden het leven schenken, met dien verstande dat zij in de gevangenis hun nieuwe straf zullen afwachten. Over de nieuwe straf zal nader worden beraadslaagd.