15/04/1626

15 - 04 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Admiraliteit te Dokkum nomineert Anneus Veltdriel en Franciscus Heermans voor de opvolging van Hero Pieters die om zijn hoge leeftijd resigneert als controleur van de konvooien en licenten te Groningen.
HHM kiezen Veltdriel die daartoe de eed heeft afgelegd.

2 Inzake de fortificatie van Steenbergen wordt nu voorgesteld een bolwerk aan te leggen en vervolgens onder zijn beschutting een ander bolwerk, enzovoort, tot het gehele fort op de haven is voltooid. Op die manier is ook minder volk nodig.
Z.Exc. en de RvS mogen over de zaak beslissen.

3 Gemeld wordt dat Z.Exc. William Engelbert wil laten overkomen om zijn middelen tot het afsluiten van van de havens van Duinkerke te demonstreren.
Joachimi zal worden geschreven hem met Emmekens mee te sturen onder verstrekking op wissel van twee derde van 1.000 gld.

4 Voor de Duitse klerk wordt ordonnantie gedepêcheerd van een kwartaal van zijn traktement, verschenen op 7 april, en ook wordt hem voor deze keer, en zonder dat dit gevolgen mag hebben, het nog niet verschenen tweede kwartaal voorgeschoten.

5 Op verzoek van Boetzeler wordt dr. Jan Peun, advocaat te Roermond, paspoort gegeven om gedurende zes maanden naar het platteland te gaan en naar door Boetzeler aan te wijzen plaatsen hier te lande.

6 Geweldige Bernt van Stakenbeeck mag de twee dienaren die hij in de nacht van zaterdag op zondag heeft aangesteld tot bewaking van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos op de Voorpoort, nog twee tot drie dagen aanhouden.

7 Ontvangen is een schrijven d.d. Arnhem 20 sept. 1625 van Kanselier en raden van Gelre en Zutphen waarin het verzoek van Hubert Peijl wordt aanbevolen. Hij wenst betaling van circa 900 rijksdaalder die tijdens de belegering van Gulik [Jülich] uit zijn huis zijn gehaald.
De RvS wordt om advies gevraagd.

8 Hertog August van Saksen, Engeren en Westfalen schrijft d.d. Ratzeburg 8 maart in reactie op hetgeen HHM hem ten gunste van Herman Bartholomeus uit Groningen hebben geschreven.
Aan betrokkene zal mededeling worden gedaan.

9 Net als gisteren is het punt van de rijksdaalders aangeroerd zonder dat dit tot een definitief besluit heeft geleid.
Aangevoerd wordt dat enkele steden weer beginnen met het slaan van rijksmunten en dat ook te Huissen onder andere daalders worden geslagen in de vorm van Albertusdaalders, maar dan eenderde deel minder in waarde.
HHM hebben de ontboden generaals van de Munt gelast dit te onderzoeken.

10 Gronestein krijgt van de RvS per ordonnantie op Doublet betaling van 500 à 600 gld. in mindering van de kosten van het onderhoud van de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos.

11 Ketler, baron van Monschau, verzoekt een aanbeveling voor de hertog van Kurland bij de koning van Zweden die het gebied van de hertog is binnengevallen. Bauska en Mitau [Jelgava] zouden neutraal moeten worden verklaard om te voorkomen dat bij inlijving door de koning van Polen de Duitse heren worden uitgesloten ten gunste van de Poolse.
HHM zullen de aanbeveling doen maar willen eerst met Z.Exc. overleggen.

12 Mibassen schrijft d.d. Calais 3 april met berichten die aan Z.Exc. zullen worden meegedeeld.