17/04/1626

17 - 04 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Naar aanleiding van de zaak van de nog in de Voorpoort verblijvende gevangenen uit Bahia de Todos os Santos is besloten Z.Exc. bij deze te machtigen een beslissing te nemen over een nader pardon. Hun soldij blijft evenwel geconfisqueerd en zij dienen de gerechtskosten te betalen.

2 Besloten wordt Z.Exc. de admiraal over de schepen voor de tweede Engelse vloot te laten kiezen.

3 Naar aanleiding van het op 14 april ingediende rekest van Carl Friedrich van Inn- und Kniphausen adviseert de RvS d.d. 15 april dat de betaling van twee derde van zijn afrekening vanwege de toestand van het land niet door middel van een schuldbewijs kan geschieden, maar dat daartoe de contributies van Gulik [J├╝lich] benut zouden moeten worden. Hij heeft namelijk wel zijn commissie van HHM gekregen, maar is in dienst geweest van de Brandenburgse keurvorst. Niet alleen deze suppliant, maar het land in het algemeen zal gediend zijn met de executie van de contributies.
HHM nemen het advies over en zullen met de RvS spreken over de uitvoering van de executie.

4 De RvS moet adviseren over het verzoek van de heer van Batenborch. Hij vraagt voor de huislieden van de heerlijkheid Stein, een neutrale enclave in vijandelijk gebied, toestemming om hun waren naar de vijandelijke steden te brengen.

5 De heer van Grousbeeck verzoekt levensmiddelen volgens de ingeleverde lijst uit dit land naar zijn huis in Groesbeek te mogen brengen.
De RvS wordt om advies gevraagd.

6 Johannes van Hamerstede verzoekt drie maanden van het traktement van zijn zoon, dienend als vaandrig onder kapitein Brederode op de vloot van admiraal L'Eremite, te mogen ontvangen.
HHM wijzen dit af.