28/04/1626

28 - 04 - 1626

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De twee Turkse schepen liggen voor Brielle, gereed om uit te varen.
Kapitein Juinbol, die bij Goedereede ligt, moet hen konvooieren tot voorbij Engeland opdat zij de ingezeten van deze en geallieerde landen geen schade toebrengen. Voor alle zekerheid moet hij enkele Turkse kolonels of andere hoge officieren aan boord nemen.

2 Naar aanleiding van het verzoek van Goswinus Meursken om betaald te worden voor het regiment van de hertog van Candale zal Vosbergen met de Franse ambassadeur spreken terwijl ondertussen de RvS advies wordt gevraagd.

3 Berck schrijft d.d. Venetië 10 april.
Vereist geen resolutie.

4 Op nominatie van de Staten van Overijssel d.d. Zwolle 24 maart krijgt Arent Sloot ten Tween Nijenhuijsen commissie als raad ter Admiraliteit te Amsterdam . Hij heeft de eed afgelegd.

5 Simon van der Meiden en Jacob van Nispen schrijven d.d. Arnhem 26 april dat zij Claes Mathysz. niet in Huissen hebben kunnen arresteren aangezien hij gevlucht is naar het daar gevestigde slot. De ambtman van Huissen heeft echter bij de hand beloofd dat hij hem in verzekerde bewaring houdt totdat HHM hun bedoelingen hebben laten weten en voorzover hij niet in Huissen terechtstaat.
HHM zullen het Hof van Gelderland schrijven de ambtman te manen zijn beloften na te komen en Claes Mathysz. in verzekerde bewaring te houden. Eventuele schade zal op hem worden verhaald. De beide generaalmeesters zullen van dit schrijven op de hoogte worden gesteld en aan hen zal tevens last gegeven worden te achterhalen wie de munten te Huissen leveren.

6 De RvS adviseert de landgraaf van Hessen, gezien zijn hoge kwaliteit en de afdanking van zijn ruitercompagnie, het ritmeesters- en kapiteinstraktement dat gedurende zijn absentie is vervallen, te doen toekomen.
HHM besluiten conform het advies.

7 Robert Trotter, koopman te Edinburgh, mag naar Schotland honderd musketten met forketten en bandeliers en honderd corseletten en spiesen uitvoeren tegen betaling van 's lands rechten en onder waarborg van een bewijs van de levering in Schotland.

8 Op attestatie van die van Zevenbergen mogen Clemen Clemensz. en een andere boer elk een paard voor de landbouw naar Zevenbergen brengen tegen betaling van 's lands rechten en onder waarborg dat zij daar blijven.

9 Op credentie van de hertog van Palts-Neuburg d.d. Neuburg 16 feb. wordt vrijheer Spierinck morgen audiëntie verleend.

10 Ontvangen is een brief van orateur Haga.
Vereist geen resolutie.

11 Conrardus Mirkinius, voormalig predikant te Emmerik, verzoekt in het leger te worden ingezet aangezien zijn traktement van 740 Kleefse gld. per februari is vervallen en hij geen beroep heeft mogen ontvangen.
Besloten wordt zijn traktement te verlengen en hem als predikant te velde aan te stellen.

12 Na nader beraad over het 17 april gelezen advies van de RvS aangaande het verzoek van Kniphausen is besloten dat de RvS ordonnantie zal depêcheren van twee derde van zijn afrekening en dat de ontvanger-generaal hem met een obligatie zal betalen. Die mag niet binnen een jaar worden opgezegd, maar zal door de ontvanger worden afgelost uit de in die tijd te verkrijgen contributiegelden van Gulik [Jülich].

13 Aangevoerd wordt dat Z.Exc. liever heeft dat HHM beslissen over de zaak van de nog op de Voorpoort gevangen zittende officieren uit Bahia de Todos os Santos dan dat hij dat doet conform de resolutie van 17 april.
HHM besluiten bij deze tot een pardon voor deze gevangenen maar zij dienen de kosten van de gevangenschap te betalen en hun gage blijft geconfisqueerd.

14 In een aan Z.Exc. geschreven brief van 14 april bericht het stadsbestuur van Nijmegen dat de compagnie van kapitein Heidon al drie weken geen soldij heeft ontvangen.
De brief gaat naar de RvS voor advies.

15 HHM approberen de aanstelling door Z.Exc. van kapitein Dorp tot commandant op de kust van Vlaanderen.

16 Naar aanleiding van hetgeen gisteren is naar voren gebracht over de jachten op de kust van Vlaanderen wordt gemeld dat Z.Exc. meent dat daarin is voorzien.
Desalniettemin zal Marinus Hollaer en de Zeeuwse Admiraliteit worden gevraagd welk type jachten zij menen nodig te hebben.

17 Van der Haer overhandigt ter vergadering zowel het overzicht van de kosten van de vier nieuwe Engelse regimenten als de door Calandrini aan de RvS gegeven staat van zijn betalingen ten behoeve van die regimenten.
Zij zullen morgen worden bestudeerd.

18 De Bie en De Lange zijn aangewezen om van Johan de Salle op diens verzoek een en ander te vernemen.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.