02/05/1626

02 - 05 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM hebben na lezing het door de RvS opgestelde concept van een plakkaat tegen de desertie van soldaten geapprobeerd en stemmen in met zijn publicatie.

2 De RvS moet adviseren over het verzoek van Kleef en Kranenburg om op de door deze steden ingeleverde lijst levensbenodigdheden uit de Republiek te mogen halen.
Ook over het verzoek van Gennep om bouwmaterialen tot herstel van huizen te mogen invoeren moet de RvS advies uitbrengen.

3 Het Amsterdamse Admiraliteitscollege schrijft de schepen voor de Engelse vloot niet te hebben uitgerust vanwege geldgebrek.
Dit zal Z.Exc. worden meegedeeld.

4 De afgevaardigde van de Kleine Visserij te Maassluis vraagt om twee in plaats van het ene door de Rotterdamse Admiraliteit aangeboden oorlogsschip.
De Admiraliteit zal geschreven worden hierin te voorzien zonder de bezetting op de kust van Vlaanderen te veranderen. Geeft dit moeilijkheden dan dient het College dinsdagochtend gedeputeerden naar 's- Gravenhage te sturen voor tekst en uitleg.

5 HHM lezen de brief die Feith 12 april heeft geschreven over hetgeen zich heeft voorgedaan in Oost-Friesland sedert de vorige berichtgeving van de gedeputeerden.
Feith doet ook nog mondeling rapport van de commissie van HHM aldaar.
Aanstaande maandag zal in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS nader worden beraadslaagd over deze zaak en over de proposities van Amama en van Emden, inclusief de vandaag [door de vertegenwoordigers van die stad] overhandigde nadere uiteenzetting.