12/06/1626

12 - 06 - 1626

Presentielijst:

Resoluties:

1 Sackville Crow, dienaar van de hertog van Buckingham, heeft de uitvoer naar Engeland verzocht van zeven koffers met kleding, vier koffers voor Karel I, twee houten kisten met kabinetten van ebbenhout, vijf kisten met globekaarten en boeken, drie kistjes met fijn porcelein, een kist met witte Italiaanse fruitschalen, vier kisten met schilderijen, zes kisten met voor zes man aan wapens en twintig tenen manden. Alles is gemerkt met G.D.B.
HHM staan de vrije uitvoer toe, op voorwaarde dat alles bij de koning en de hertog terechtkomt.
Marc Anthonio Lenier mag ten behoeve van Z.M. vier kisten met 32 schilderijen, gemerkt NL, vrij uitvoeren naar Engeland.

2 De Venetiaanse extraordinaris ambassadeurs Marco Antonio Carraro en Angelo Contareni alsmede de ordinaris ambassadeur Alouisi Contareni zijn ter vergadering gehaald. In aanwezigheid van Z.Exc. en Ernst Casimir heeft Corraro te berde gebracht dat hij met Angelo Contareni conform hun credentie d.d. 17 april is gelast bij hun doorreis HHM geluk te wensen en aan te sporen tot een op het algemeen welzijn gericht beleid, onder de verzekering van de affectie van en goede verstandhouding met de republiek Venetië.
HHM bedanken de heren voor deze woorden en verzekeren op hun beurt vasthoudend te blijven streven naar de handhaving van zowel hun vrijheid als de toegenegenheid hun vrienden naar vermogen behulpzaam te zijn. Na uitwisseling van wederzijdse complimenten zijn de heren vertrokken.
Catz, Beaumont en Boetzeler zullen de ambassadeurs duidelijk te maken in welke moeilijke positie de Republiek door de zware oorlogslast verkeert en verzoeken door brieven te bevorderen dat het maandelijkse secours wordt uitgekeerd.

3 Aeltge Willems en Maria Hansses, echtgenotes van respectievelijk Willem Brunssen en Jan Preinger van Emden, allebei soldaat onder kapitein Brederode alsmede Tietje Bootis, echtgenote van Boerte Jelis, soldaat onder kapitein Pieter Everts de Vries verzoeken nog drie maanden van het traktement van hun echtgenoten te mogen ontvangen. Allen behoren tot de vloot van L'Eremite.
HHM willen hier niet op ingaan, maar omdat zij van ver komen zal hun een maand worden gegeven. In de ordonnantie zal echter niet meer staan dan dat elk 9 gld. is toegestaan.

4 Inzake het verzoek van Jan de Salle om een beloning voor bewezen diensten blijven HHM bij hun resolutie van 3 juni.

5 Het verzoek van Goswinus Meurskens om betaling voor het regiment Candale en de nieuwe ruitercompagnieën gaat naar de RvS voor een beslissing.