15/06/1626

15 - 06 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In een brief d.d. 12 juni bericht graaf Floris van Culenborch aldaar te zijn aangesproken door de heer van Elderen die niet toegaf dat hij eerder serieus met Carpentier gesproken had. Terloops heeft hij wel verschillende keren verklaard geen last te hebben over vrede of bestand te onderhandelen.
Dit zal aan Z.Exc. worden meegedeeld.

2 In zijn brief d.d. Venetië 29 mei schrijft Berck dat hij de betaling van het subsidie niet gedaan krijgt. Gerapporteerd wordt dat de ordinaris en extraordinaris ambassadeurs van Venetië hebben toegezegd in hun brieven de betaling ernstig aan te bevelen. Zij zijn niet gelast hier iets in deze kwestie te verrichten.
HHM zullen ook aan de Venetiaanse republiek schrijven met het verzoek zich aan de alliantie te houden en het subsidie uit te keren.

3 De extraordinaris ambassadeurs van Venetië1 zijn van plan vanmiddag te vertrekken. Kelffken, Schagen en Boetzeler zullen hun uitgeleide doen. Z.Exc. zal worden verzocht de heren tot aan de Hoornbrug te begeleiden. De heren zullen vanaf die plek met enkele schuiten naar Rotterdam worden gebracht. Er zal geen verder defroyement plaatsvinden.

4 Van Haga zijn twee brieven d.d. Constantinopel [Istanbul] 18 april ontvangen die geen resolutie vereisen.

5 Ter vergadering verschenen doet kapitein Van der Burcht verslag van zijn confrontatie met de vijand. Hij was met 28 visserijschepen de Maas afgevaren tot voorbij Schotland waar hij in gevecht raakte met drie uit Spanje komende schepen geladen met zout, olie en andere waren. Zij waren op weg naar Duinkerke om van daaruit als oorlogsschepen ingezet te worden. Na een zes uren durend gevecht wist hij het schip van de vice-admiraal de grond in te boren. Een ander schip, uitgerust met veertien gotelingen en tien steenstukken, is veroverd en naar de Maas gebracht. Het admiraalschip is in de nacht ontkomen. In totaal heeft hij 65 personen opgebracht.
De kapitein wordt bedankt voor zijn inspanningen en zal met een gouden keten worden vereerd. Ook wordt hem een groter schip toegezegd.

6 Namens de VOC ter Kamer Amsterdam zijn de bewindhebber Bicker en advocaat mr. Willem Boreel gecompareerd. Zij hebben mondeling en schriftelijk uiteengezet dat de opnemers van de rekening hun werk hebben gestaakt. Zij verzoeken HHM de opnemers te ontbieden voor het geven van een verklaring van hun handelwijze en tevens maatregelen te nemen waardoor het sluiten van de rekening mogelijk wordt.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

1 Het betreft Marc' Antonio Correr en Angelo Contarini , extraordinaris gezanten naar Groot-Brittannië.