01/07/1626

01 - 07 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Nadat de bespreking van de begroting van de pillegift is hervat, verklaart Dimmer dat het Z.Exc. aangenaam zal zijn als de gift morgen of overmorgen wordt aangeboden. Daarop wordt het definitieve besluit uitgesteld tot morgen, maar de brief zal wel al worden klaargemaakt.
Dimmer heeft ook gevraagd of HHM apart of met het kind de kerk willen betreden. HHM vinden dat het meer aanzien heeft wanneer degenen die het kind ten doop houden tezamen met het kind de kerk binnengaan. Z.Exc. heeft daarop verordend dat HHM als doopvaders de eerste, de heren Staten van Holland de tweede, de heren van Delft de derde en de koningin van Bohemen de vierde rang zullen hebben.
Culenborch is in 's- Gravenhage aangekomen. Hij zal samen met de andere gecommitteerde heren de jonge prins ten doop te houden.

2 Naar aanleiding van het overleg met Z.Exc. over de brief van kapitein Dorp is besloten dat de RvS kousen en schoenen zal laten bestellen voor de soldaten op de oorlogsschepen. De kosten zullen op hun gage worden verhaald. Ook zal de Admiraliteiten worden geschreven voor elk schip ten behoeve van de gaande en komende musketiers twintig à vijfentwintig overjassen te bestellen.
Aangezien Z.Exc. heeft toegezegd over de jachten te zullen schrijven, laat men het daarbij.

3 Schaffer schrijft d.d. Groningen 28 juni dat de zaken in Friesland zich lijken te herstellen. Er valt geen besluit.

4 Gerrit Nijssen mag tegen betaling van Bosch' licent en onder waarborg dat het daar blijft, voor de landbouw een paard naar Zevenbergen brengen.

5 Arnt van Dalen, konvooimeester te Heusden, schrijft in antwoord op de brieven van HHM d.d. 20 en 22 juni dat Famars nooit paspoorten voor inkomende of uitgaande goederen heeft verleend. Ook antwoordt hij de dorpen in het Land van Heusden goederen te hebben doen toekomen die zij zijns inziens nodig hadden en op attestatie van schout, burgemeesters of secretaris. Voortaan zal hij slechts toevoer toestaan volgens een vastgestelde lijst.