26 /07/1626

26 - 07 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van Haersolte is een brief d.d. Deventer 24 juli ontvangen.
Behoeft geen resolutie.

2 Doublet meldt ter vergadering dat Reael heeft verklaard geen lening te hebben kunnen afsluiten op de Franse wisselbrieven. Wel hebben enkele kooplieden aangeboden het geld te verschaffen op diens particuliere obligatie, zonder vermelding van zijn functie. Reael voelt zich daarin bezwaard tenzij HHM hem niet alleen de makelaardij vergoeden, maar ook nog een procent toestaan en één van de Franse wisselbrieven geven waaruit zijn terugbetaling kan worden voldaan. Doublet heeft nog met anderen gesproken en al bereikt dat hij op de aan Pieter van Beeck verstrekte voorlopige opdracht tot betaling van 70.000 gld. dezelfde som heeft geleend. Hij verwacht nog circa 30.000 gld. te krijgen.
HHM achten het niet dienstig op de voorwaarden van Reael in te gaan en besluiten dat de RvS de door Doublet geleende som naar het leger zal sturen om onder de compagnieën van Candale, Haulterive en de nieuwe ruiters te worden verdeeld. De RvS moet ook aan de steden waar nog compagnieën nog zijn gelegerd, schrijven vertraging van de veldtocht te voorkomen door hun krediet beschikbaar te stellen voor de verlopen soldij. De steden krijgen het bedrag terug uit de Franse subsidies of mogen dat inhouden op hun consenten.

3 Verder is besloten aan Languerack te schrijven dat Pieter van Beeck tot nu toe niet meer dan 70.000 gld. op de Franse wissels wil verstrekken en dat ook de garanties van de anders zo kredietwaardige Jean Heuft niets opleveren. Hij zou zich kunnen beijveren voor het gedaan krijgen van een opdracht tot prompte betaling. Daarnaast zal de Franse koning worden verzocht opdracht tot betaling van het voor dit jaar beloofde subsidie te geven, aangezien het leger nu te velde is en er dus buitengewone kosten worden gemaakt.

4 Rantwyck heeft verslag gedaan van hetgeen hij met de andere gecommitteerden op de op 18 juli behandelde punten van het Venetiaanse subsidie heeft weten te bereiken bij advocaat Brasser.
Met een besluit wordt nog gewacht.

5 Nu mevrouw La Trémoille met haar dochter naar Engeland afreist, wordt in beraad gegeven of zij niet met een geschenk vereerd dient te worden.
Met een beslissing wordt nog gewacht.