28/07/1626

28 - 07 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Fiscaal Kinschot zal toezien op de inventarisatie van de papieren van Vroesen waartoe gisteren is besloten. Hij moet ook diens verzoek om huisarrest behandelen. Rekenmeester Olphert Barents zal de inventarisatie uitvoeren. Beide heren is aangezegd zich voor deze werkzaamheden naar Rotterdam te begeven.

2 Op verzoek van de hertogin van La Trémoille zal de Zeeuwse Admiraliteit worden geschreven haar naast het jacht ook te willen gerieven met een schip naar Zeeland voor haar gevolg en bagage.

3 Berck schrijft d.d. Venetië 10 juli dat hij nog steeds geen geld heeft kunnen krijgen.
Besloten wordt ambassadeur Georgi om tussenkomst te vragen, nu het leger te velde is en er dringend behoefte is aan contant geld.

4 De RvS dient te adviseren op het verzoek van de ingezetenen van Terheijden in de Baronie van Breda enige levensbenodigdheden te mogen invoeren.

5 Het rekest van Villetart gaat naar de RvS voor een beslissing in diens zaak en voor een regeling van het onderhoud van diens compagnie.

6 Hendrick Schrevels heeft de eed afgelegd als fiscaal en commissaris op de bij de tweede Engelse vloot te voegen schepen.

7 HHM besluiten conform het advies van de RvS het rekest d.d. 16 juli van de heer van Batenborch gewas uit Stein in Maastricht en Luik en omgeving te mogen verkopen, af te wijzen.

8 Op verzoek van griffier Gillis krijgen diens zusters Anna Gillis en Johanna Gillis een gezamenlijk paspoort voor vier maanden om met hun meid uit vijandelijk gebied hiernaartoe te komen.

9 Paspoort is verleend voor de vrije uitvoer naar Engeland, zonder visitatie, van 29 kisten met stenen beelden en schilderijen voor de graaf van Arondel.

10 Jan van den Velde heeft HHM verzocht te beslissen hoeveel exemplaren zij wensen van de prent van de begrafenis van Maurits.
HHM wensen geen exemplaren te accepteren en dragen de suppliant op geen onjuiste prenten uit geven en eventueel al uitgegeven prenten weer terug te nemen.

11 Julian Calandrini heeft laten weten dat voor de vier nieuwe Engelse regimenten, waarvan de soldij 3 juli is ingegaan, nog geen geld beschikbaar is gesteld.
De RvS wordt advies gevraagd.

12 De RvS dient te adviseren over het verzoek van het stadsbestuur van Emden licentvrij vijftig last rogge te mogen invoeren. De stad heeft de rogge in Amsterdam gekocht voor haar voorraadschuur.

13 Van Haersolte is een brief ontvangen d.d. Deventer 26 juli en ook een kopie van een schrijven van graaf Ernst aan Z.Exc.
Behoeft geen resolutie.

14 Het nader advies van de RvS d.d. 27 juli over de verdediging van de Maas en de Waal luidt dat eerst de vier redoutes bij de vier sluizen in de Maasdijk tussen Batenburg en Voorn aangelegd moeten worden. Aan de gecommitteerden kan overgelaten worden of er twee of meer redoutes aangelegd moeten worden bij de Meidijk en de molen van Rossum. Ook de locatie van de redoutes tussen Nijmegen en Gorinchem en van Nijmegen tot IJsseloord zou men ter discretie van de gecommitteerden, met advies van de ambtlieden en andere deskundigen ter plaatse, moeten laten. De RvS meent voorts dat de kosten voor de verdedigingswerken tussen Gorinchem en Nijmegen niet door de ingezetenen van de Overbetuwe en de Nederbetuwe moeten worden opgebracht, maar door de Generaliteit. Dit omdat de werken noodzakelijk zijn en om te voorkomen dat zij contributie aan de vijand geven.
De RvS dient nader te adviseren hoe de Generaliteit de werken moet financieren.

15 Naar aanleiding van de resolutie d.d. 14 juli inzake het plakkaat van retorsie adviseert de RvS d.d. 24 juli dat men de dichtsbijgelegen neutrale dorpen, maar niet de steden, op een lijst levensbenodigdheden zou kunnen doen toekomen. Men behoort geen wijnen voor vorsten te laten passeren. Het konvooigeld voor Calais zou moeten worden verhoogd en overtredingen van het plakkaat zouden door HHM of de RvS moeten worden berecht.
Met een definitieve resolutie wordt nog gewacht.

16 Haga schrijft d.d. Constantinopel [Istanbul] 2 juni, deels in geheimschrift.
Met een besluit wordt gewacht totdat dit is ontcijferd.

17 Tilly klaagt in een brief d.d. Münden 28 juni over hetgeen zich bij Schöppingen heeft afgespeeld en wenst dat er passend wordt gestraft.
Hem zal hetzelfde antwoord worden gegeven als aan de keurvorst van Keulen op 11 juli is geschreven.

18 De heren van Zeeland melden dat de ingezetenen van onder meer Oudenbosch, Gastel, Hoeven, Leur [Etten-Leur] en Etten [Etten-Leur] hun waren halen uit Dordrecht en Bergen op Zoom.
De Rotterdamse Admiraliteit zal worden geschreven de dorpen te gelasten hun lijsten bij HHM in te leveren voor nader onderzoek en in de tussentijd hun waren uitsluitend te betrekken uit Bergen op Zoom. Ook moet zij het kantoor te Dordrecht waarschuwen deze dorpelingen geen goederen meer te doen toekomen.