01/08/1626

01 - 08 - 1626

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Langerack schrijft d.d. Parijs 18 juli.
Behoeft geen resolutie.

2 Rode brengt naar voren dat de Staten van Utrecht in brieven hebben gewaarschuwd tegen een vervalste schellingmunt die in Batenburg wordt geslagen.
Als de beeldsnijder in Hoorn heeft laten weten dat de beeldenaren van de te Huissen geslagen valse munten klaar zijn, zullen alle valse munten gelijktijdig worden verboden. Deze resolutie gaat naar de Generaalmeesters van de Munt zodat die een daartoe strekkend plakkaat kunnen ontwerpen.

3 De retroacta met betrekking tot David Pallache en de resolutie van 8 juli zijn nagezien en besloten is griffier Goch aan Pallache te laten schrijven dat hij onmiddellijk moet terugkeren als het hem niet lukt prompt een paspoort voor de fiscaal van Zeeland te verkrijgen.

4 Van Pieter Reael is een brief d.d. Amsterdam 30 juli ontvangen inzake de naar Constantinopel [Istanbul] over te maken 30.000 rijksdaalder voor prins Gabriel. HHM besluiten Aissema te schrijven dat ondanks de hoge rente van circa 25 procent geprobeerd moet worden enkele kooplieden te contracteren. Ook de ambassadeur van Venetië zal worden gevraagd hiervoor moeite te willen doen en Berck zal de zaak eveneens ten zeerste aanbevolen worden.

5 Het rekest van de voerlieden Johan Neeff, Joost Hambach, Hendrick Schreur en consorten uit het graafschap Nassau gaat met de aanbevelingsbrieven van de gedeputeerden te velde naar de RvS voor een beslissing.

6 Op aangeven van burgemeester Nobel en gezien het advies van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. 1 aug. wordt besloten de Admiraliteit twee afgevaardigden te laten sturen om maandag 3 augustus nader te spreken over de nominatie van een nieuwe ontvanger.

7 Naar aanleiding van het gesprek van Noortwijck met de gezant van Denemarken en gezien diens memorie, zal de eerder aan het hof gestuurde brief [over Jan Braem] worden opgezocht. Wat de zaak van [het schip uit Kopenhagen] aangaat, laat men het bij de uitspraak van de Admiraliteit in het Noorderkwartier , hoewel de klager nog altijd de weg van revisie openstaat.

8 Pierre Marin krijgt op de aanbeveling van Z.Exc. d.d. 22 juli 10 pond Vlaams tot reisgeld. Hij dient te vertrekken.

9 Er wordt nog gewacht met een besluit over het verzoek van Anna Magdalena van Merode om te worden beloond voor de langdurige en trouwe dienst van haar grootvader.

10 Cornelis Vuijst wordt vanwege zijn langdurige dienst, hoge ouderdom en povere omstandigheden 15 gld. toegekend.

11 Op zijn nader verzoek is Maasschipper Gillis Bartram uit Nijmegen toegestaan zijn schip, ontdaan van lading, naar de Republiek te brengen.

12 De RvS moet de remonstrantie van voormalig kapitein François Virij onderzoeken op overeenkomsten met het geval van kapitein Kniphausen en vervolgens advies uitbrengen.

13 Het rekest dat Hendrick Hermansz. van Duren namens de officieren van Ravenstein en de inwoners van Uedem heeft ingediend, gaat naar de RvS voor advies.

14 De ingezetenen van Raamsdonk en Capelle is toegestaan merriepaarden te halen die niet duurder mogen zijn dan het plakkaat toestaat.

15 Die van Terheijden is conform het advies van de RvS toegestaan op een lijst levensbenodigdheden te halen.

16 De inwoners van het stadje Werth is eveneens toegestaan op een lijst levensbenodigdheden te halen uit Rees.

17 David Lommelin wordt beloond met 1 pond groot.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.