02/08/1626

02 - 08 - 1626

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Lijcklema en Haersolte schrijven d.d. Deventer 21/31 juli.
Behoeft geen resolutie.

2 In een door Carleton ingediende memorie wordt verzocht voor baron Conway twintig kurassen met twintig paar pistolen en voor baron Carleton honderd kortelassen licentvrij van Dordrecht naar Engeland te mogen uitvoeren.
HHM staan dit toe tegen betaling van 's lands rechten.

1 De resoluties van deze zittingsdag zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 51.