05/08/1626

05 - 08 - 1626

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Lyclama en Haersolte zenden d.d. Deventer 3 aug. de capitulaties en voorwaarden waarop de vijand uit Oldenzaal is vertrokken.
Z.Exc. en graaf Ernst zullen worden bedankt voor hun inspanningen en goede leiding. Ook zullen HHM Z.Exc. schrijven over het Huis te Lage [in Bentheim] dat niet gehouden kan worden. Het zou zo achtergelaten moeten worden dat de vijand er geen voordeel van heeft. Z.Exc. zou moeten letten op een adequate fortificatie van Oldenzaal die voorkomt dat het leger er lang moet blijven. Met de gedeputeerden te velde zou hij moeten bespreken wat nu het meest in het landsbelang is. Voorts zal Vosbergen de ambassadeur van Frankrijk, Rantwyck de ambassadeur van Denemarken en Hendrick van Eck de ambassadeur van Venetië op de hoogte stellen van de inname. Ten teken van blijdschap zullen in 's- Gravenhage de klokken worden geluid. De bode die de brieven heeft gebracht wordt beloond met 25 gld.

2 Joachimi schrijft d.d. Londen 24 juli dat Burlamachi de betaling van de vier nieuwe Engelse regimenten is gegarandeerd .
Dit zal worden meegedeeld aan Z.Exc. en de gedeputeerden te velde opdat zij voor de derde keer een weekgeld uitbetalen, conform de resoluties van 30 juli en 3 augustus. Calandrini heeft namelijk verklaard nog geen ordonnantie te hebben ontvangen.
Joachimi vraagt ook een uitspraak over de verzoeken van het stadsbestuur van Hamburg om, ten eerste, het verbod op de handel in graan en koren in te trekken en, ten tweede, om de[zerzijds] schepen van de Elbe te halen.
Teruggeschreven zal worden dat koren en graan in de lijst van verboden waren blijven opgenomen en dat hij zich wat het tweede punt aangaat moet houden aan hetgeen hem eerder is aangeschreven.

3 De Admiraliteiten te Amsterdam en Rotterdam zal worden geschreven om de beurt een generaal van de konvooien en licenten naar het leger sturen, opdat ginder de belangen van het land worden gediend.

4 Blanckeroort krijgt ordonnantie van twee maanden traktement.