31/08/1626

31 - 08 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Edelman Otho Maximilian de Brismont uit het graafschap Bourgogne, vandaar verdreven vanwege de godsdienst, verzoekt in de eerstvolgende vacature in het leger te worden benoemd en tot die tijd van traktement te worden voorzien.
HHM laten apostilleren dat hij zich moet wenden tot Z.Exc. en de RvS.

2 De [Kleine] Visserij te Maassluis verzoekt, ondersteund door een brief van de Rotterdamse Admiraliteit , beveiligd te worden met nog twee oorlogsschepen.
Totdat een schip van de Grote Visserij bij de Maas aankomt zullen de supplianten kunnen beschikken over het derde schip dat bestemd was voor de Engelse vloot.

3 Eck, Antwerpen, Vosbergen, Rode, Walta, Alberts en Broersema zullen het door Quade geformuleerde antwoord op het besluit van HHM d.d. 26 aug. onderzoeken en verslag uitbrengen.

4 De gedeputeerden van Holland hebben de conceptinstructie voor de uitwisseling van de gevangenen uitgebreid en opnieuw ter sprake gebracht. Schiedam wil nog het geval ingebracht zien van een stadgenoot die op grond van de vorige uitwisseling vrij had moeten zijn, maar toch zijn borg heeft moeten betalen. Ook moet nog met de WIC worden gesproken over het overdragen van haar gevangenen.
Eck, Antwerpen, Vosbergen, Rode, Walta, Aelberts en Broersema zullen het ontwerp zowel nader bestuderen als uitbreiden en de Compagnie horen.
David Pallache compareert en overhandigt een door hem op 28 aug. ontvangen brief van Z.Exc. met twee paspoorten. Het ene paspoort is bestemd voor Kesseler voor de onderhandelingen in Middelburg in Vlaanderen. Met het andere paspoort kan Pallache naar Brabant en Vlaanderen reizen om daar de goede afloop van de uitwisseling af te wachten.
Pallache zal terugkeren naar Brabant om het paspoort aan Kesseler overhandigen. Als zich tijdens de conferentie iets voordoet dat niet per brief kan worden bericht, zal hij daartoe worden gebruikt.
Pallache verzoekt ook nog 600 gld. vanwege tot nu toe door hem gemaakte kosten.
Aangezien hij op verzoek en kosten van de gevangenen te Rotterdam is afgereisd, krijgt hij een akte op de ontvanger-generaal goed voor een lening van 400 gld.

5 De kapiteins van het regiment dat de koning van Denemarken heeft gediend, verzoeken bij hun afrekening niet gekort te worden.
Het rekest gaat naar de RvS.

6 Uit een brief van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. 30 aug. blijkt dat de schepen van de kapiteins Bontenburch en Kerchoff uitsluitend wisseling van ballast behoeven. Men vraagt of de schepen met dit doel naar Plymouth kunnen worden gestuurd.
Met een besluit wordt gewacht tot de komst van admiraal Reael.

7 Conform het advies van de RvS wijzen HHM het verzoek van Jan Bierens, agent van de prins van Polen, om vanuit Antwerpen de Republiek in te reizen, als in strijd met het plakkaat af.

8 HHM schikken zich naar het advies van de RvS inzake Joos Minne. Op dit moment is geen plaats vacant, maar hij wordt aanbevolen gehouden.

9 In zijn advies d.d. 26 aug. op het 24 aug. ingediende verzoek van drost Caspar van Eijck, stelt de RvS dat het halen van paarden voor de plattelandsbewoners [van Heusden] vanwege het risico van fraude moet worden afgewezen. Wel zou nog gedurende zes weken zo veel bier gehaald mogen worden als zij nodig hebben, tegen betaling van Bosch' licent.
HHM besluiten conform het advies.

10 De RvS meent dat het verzoek d.d. 31 juli van die van Maaseik moet worden afgewezen omdat zij voor het halen van benodigdheden uit het Land van Luik vijandelijk grondgebied moeten passeren, hetgeen in strijd is met het plakkaat van retorsie.
HHM besluiten conform het advies.

11 De RvS wordt om nader advies verzocht inzake het opnieuw aangeboden verzoek van de heer van Groesbeeck zijn levensbenodigdheden licentvrij te mogen halen.

12 Van Z.Exc. is een brief d.d. 28 aug. ontvangen waarin hij een aan hem gerichte missive van de koning van Frankrijk meezendt. Die wenst de opzending van onder anderen de kapiteins Verneuil, Mauve, Fouilloux en Querçois vanwege het exces jegens een van de bedienden van Depaisses. Aangezien de heren nu in feitelijke dienst zijn adviseert Z.Exc. de zaak uit te stellen tot na het opbreken van het leger.
Met een besluit wordt nog een paar dagen gewacht.

13 In twee brieven d.d. 's-Gravenwaard 28 aug. melden de gedeputeerden te velde bij graaf Ernst dat graaf Van den Bergh met 52 ruitercompagnieën de stad Groenlo heeft voorzien van munitie en andere behoeften. Hij heeft daar ongeveer zes compagnieën voetvolk achtergelaten.
Er valt geen besluit.

14 Van agent Lambert Verhaer is een brief d.d. Tunis 1 juni ontvangen.
Schagen zal het schrijven bestuderen en verslag uitbrengen.