07/09/1626

07 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In een schrijven van kapitein Philips Caron vraagt deze om instructies inzake het grote aantal paarden dat dagelijks over de Maas wordt uitgevoerd, veelal met paspoorten van de konvooimeester en contrerolleur te Grave en ook van de licentmeester te Appeltern.
Net als de overige commandanten en kapiteins is Caron bij deze gemachtigd alle paarden die zonder paspoort worden uitgevoerd onmiddellijk in beslag te nemen. De paarden die wel door licentmeesters van paspoorten zijn voorzien dienen ook te worden aangehouden, maar zij vallen onder de rechtsprocedures van de Admiraliteitscolleges. Voortaan zal zolang het plakkaat van retorsie van kracht is uitsluitend op akte van HHM nog uitvoer van paarden mogelijk zijn. Kapiteins mogen degenen die het plakkaat ontduiken, ook als zij die niet op heterdaad hebben betrapt, aanklagen bij de RvS, maar niet zelf bestraffen. De licentmeesters te Grave en Appeltern zullen worden ontboden om rekenschap af te leggen en dienen een uittreksel uit hun boeken mee te brengen.

2 De Perzische ambassadeur vraagt zich af of hij op zijn reis naar Z.Exc. via 's- Gravenhage zal gaan.
HHM laten antwoorden dat hij rechtstreeks naar Z.Exc. kan gaan.

3 Op verzoek van HHM is de RvS ter vergadering verschenen om de op 2 sept. ontvangen brief van de Franse koning inzake de kapiteins te bespreken. De raden hebben geadviseerd een middenweg te zoeken door te antwoorden dat men nooit precies van de zaak op de hoogte is gesteld, dat dit nu zal plaatsvinden en dat vervolgens geprobeerd zal worden Z.M. genoegdoening te schenken.
De raden van State is verzocht een dergelijk antwoord op te stellen.

4 Van Languerack is een brief d.d. Parijs 25 aug. ontvangen.
Behoeft geen resolutie.
Aissema schrijft d.d. Hamburg 19 aug. dat hij 1.100 rijksdaalder heeft getrokken op ontvanger Reael.
Doublet zal de wisselbrief accepteren en de heren van Holland is verzocht hem het benodigde geld te verschaffen.