14/09/1626

14 - 09 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Schipper Cornelis Cornelissen mag op een binnenlands paspoort vier jonge paarden naar Middelburg brengen.
Nicolaes Bouijns en Pieter Suijs mogen zestien paarden naar Bergen op Zoom brengen, onder waarborg dat zij daar blijven.

2 In een brief d.d. 9 sept. berichten de Staten van Zeeland dat in de beeldenaar wel vijfentwintig in plaats van de afgesproken zes soorten rijksdaalders zijn opgenomen. Ook staan er meer dukaten in dan in de eerdere beeldenaar. Zij stellen de publicatie van het plakkaat dan ook uit totdat zij hierover antwoord hebben ontvangen.
Het schrijven gaat naar de Generaliteitsmuntkamer voor een reactie.

3 Aangezien de berichten over de nederlaag van de koning van Denemarken aanhouden, zal men Z.M. per brief aanmoedigen zich te hernemen. HHM zullen hem financieel blijven steunen en bij Frankrijk en Engeland op hulp aandringen.
Tevens zal Aissema worden geschreven naar de koning te reizen teneinde hem tot hernieuwde inzet te bewegen en hem een tijd lang ter plaatse te houden.

4 Jan de Wael en diens zoon Jan Baptista de Wael, kooplieden uit Amsterdam, krijgen voorschrijven aan de koning van Zweden. Zij willen twee vaten met weefsels van kamelot en grofgrein terug die door soldaten van Z.M. bij Danzig [Gdansk] zijn ontvreemd.

5 Z.Exc. heeft geschreven dat hij conform het schrijven van HHM over de Franse kapiteins de heer De la Follaine zal afzenden.
Men zal bij gelegenheid terugschrijven dat Follaine al vertrokken is.

6 Voor admiraal Reael die met tien schepen naar of de Engelse vloot of de kust van Spanje zal gaan, zijn instructies opgesteld en gelezen. Zij zullen hem worden meegedeeld.

7 De instructie voor de heren die naar Oost-Friesland zullen gaan, is gelezen.
Enkele punten zullen in een geheime instructie worden ondergebracht. De rest is geapprobeerd.

8 De afgevaardigden van Oost-Friesland en Emden is de [eergisteren] verzochte akte toegestaan. Daarin wordt opgenomen dat zij al het mogelijke hebben gedaan om een resolutie op hun punten te verkrijgen, maar dat door afwezigheid van Z.Exc. de besluitvorming is vertraagd. Nu is de zaak echter zover gevorderd dat de bezending kan plaatsvinden.
De ontvanger-generaal is gehoord over de kwestie van het oordje en de provisie.
De retroacta zullen worden nagezien.

9 Het door de RvS opgestelde plakkaat tegen de voorwaardelijke sauvegardes van de vijand is gelezen. De tekst zal in deze vorm worden gedrukt.1

10 Vernomen is dat Franse edellieden hier hun duels uitvechten omdat dit in Frankrijk strikt verboden is.
De RvS dient dit zo goed mogelijk tegen te gaan en de provincies zal ook worden verzocht daarop te laten letten. Ter voorkoming van deze verwerpelijke praktijk dienen betrokkenen aangehouden te worden.

11 De Admiraliteit in het Noorderkwartier heeft subsidie verzocht teneinde de matrozen van de vloot van L'Eremite te kunnen betalen.
De ontvanger-generaal zal met Holland in afrekening treden om te bezien hoeveel men daar nog aan subsidie voor de Admiraliteiten verschuldigd is.

1 Opgenomen in: Groot placaet-boek II, kol. 83.