11/10/1626

11 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM lezen een brief d.d. 20/30 sept. van resident Aissema aan Z.Exc. waarin hij bericht over de situatie ter plaatse.
Het schrijven zal onmiddellijk aan Z.Exc. worden gezonden met het verzoek de inhoud in overweging te nemen. Een afschrift gaat voor gebruik in het landsbelang naar Joachimi. Er moet wel op gelet worden dat Aissema over deze zaak niet verdacht raakt bij de koning van Denemarken. Ook zal men Z.Exc. laten weten dat Joachimi een kopie van het schrijven is gestuurd.

2 Aissema zal geschreven worden de te Bremen in bewaring gehouden kanonnen onmiddellijk naar Delfzijl te sturen als de Deense koning die niet wenst te houden tegen akte van restitutie van de kanonnen of van de waarde die zij vertegenwoordigen.