21/10/1626

21 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Willem Adriaenssen Molenaer, uit Almkerk in het Land van Altena, heeft in overeenstemming met de resolutie van 1 mei honderdvijftig magere ossen en twintig stuks kleinvee ter vetweiding naar het Land van Altena gebracht. Hij verzoekt nu te worden ontheven van het licent, aangezien hij het grootste deel van dit vee al heeft teruggebracht en de rest zal volgen.
De licentmeester te Zaltbommel, Schoock, zal om een reactie worden gevraagd.

2 De pachters van de konvooien en licenten verzoeken het in de aan vorsten verleende akten van vrijstelling het voor hen gereserveerde kwart te mogen ontvangen.
HHM winnen advies in bij de Admiraliteiten te Rotterdam en Amsterdam .

3 De Generaliteitsmuntkamer voert aan dat er twee nieuwe goudguldens worden geslagen die onder de voet zijn.
De generaalmeesters zullen een plakkaat opstellen dat vervolgens gearresteerd dient te worden.
De generaalmeesters dringen ook sterk aan op een besluit over de eenparigheid van de muntslag.
Bij gelegenheid zal deze kwestie worden hervat en afgedaan.

4 Beaumont schrijft d.d. 17 okt. in antwoord op de brief van HHM dat de Zeeuwse Admiraliteit vier schepen op de kust heeft en daar nog een schip en een jacht naartoe stuurt.
Vereist geen resolutie.

5 De keten voor de ambassadeur van Venetië weegt 51 once en kost, tegen 36 gld. 10 st. per once, 1.861 gld. 10 st. Het fatsoen, tegen 28 st. per once, kost 71 gld. 8 st. en de medaille kost 70 gld. Het bedrag beloopt in totaal 2.002 gld. 18 st.
De ambassadeur krijgt voor zichzelf, zijn gevolg en zijn bagage paspoort om door vijandelijk gebied naar Frankrijk te reizen.

6 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 17 okt. over de kwestie D'Estiaux. De Raad meent dat in de zaak met grote omzichtigheid opgetreden dient te worden. Mede gezien de brieven van de koning en van Richelieu - die nu aan het hof alles bepaalt - is de RvS van mening dat de zaak overgelaten moet worden aan Z.Exc.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

7 Berck schrijft d.d. Venetië 2 okt. dat er nog geen eind is gekomen aan de opschorting van de financiële steun.
Hierop valt geen nader besluit.