29/10/1626

29 - 10 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Amsterdamse Admiraliteit schrijft in antwoord op de brief van HHM d.d. 20 okt. dat zij twee fregatten klaar heeft.
HHM antwoorden dat de fregatten moeten worden bemand om vervolgens op de Maas Brabant te bewaken. De Rotterdamse Admiraliteit zal op de hoogte worden gebracht opdat zij de inzet van deze fregatten regelt.

2 Van Z.Exc. is een brief d.d. Vynen 25 okt. ontvangen waarin hij bericht het leger per 27 oktober te zullen opbreken. De vier Engelse regimenten zal hij afdanken in het geval geen nader bevel volgt.
HHM laten het bij hetgeen zij daarover reeds hebben geschreven.
De RvS zal beslissen over het verzoek van de gedeputeerden te velde d.d. Vynen 25 okt. prompt geld te verstrekken.
In hetzelfde schrijven berichten de gedeputeerden dat Vernueil c.s. na van hun functie te zijn ontheven naar Frankrijk zijn afgereisd.
De RvS wordt hiervan op de hoogte gebracht teneinde dit gegeven te betrekken bij de financiƫle verwerking van de monsterrollen. Hun traktementen dienen niet te worden betaald. Ook Languerack zal op de hoogte worden gesteld om daar waar dat nodig is te verzekeren dat HHM voort zullen gaan met het toepassen van recht en justitie. De ambassadeur van Frankrijk zal dit ook worden meegedeeld.
Bij de brief is gevoegd een memorie van de luitenant van wijlen kapitein Levingston waarin wordt verzocht om de betaling van diens compagnie.
Aangezien de compagnie is gerepartieerd op de heren van Holland is hun verzocht dit te regelen.

3 Het stadsbestuur van Alkmaar beveelt d.d. 26 okt. opnieuw Willem Schagen aan voor de functie van commissaris-generaal der konvooien en licenten.
Met een beslissing wordt nog gewacht.

4 HHM lezen een door Z.Exc. verstrekt paspoort voor de markies van Bevron dat hem toestaat met zes paarden naar Frankrijk te gaan. Aangevoerd wordt dat de markies niet meer dan drie paarden meeneemt, maar wel verzoekt vrij van konvooi te mogen zijn.
Wordt afgewezen.

5 Otto Maximiliaen de Sint Brimont wordt uit medelijden 6 gld. toegekend.

6 De argumenten voor het scheiden van de functies van ontvanger-generaal en konvooimeester, eergisteren door de afgevaardigden van de Rotterdamse Admiraliteit ingebracht, zullen samen met de resolutie van 4 aug. over deze kwestie naar de Generaliteitsrekenkamer gaan voor advies.
Voorts heeft men vernomen dat de Admiraliteitsraden inmiddels een boekhouder en twee klerken hebben aangesteld.
De raden zal geschreven worden dat dit in strijd is met hun instructie en dat zij deze personen onmiddellijk dienen te ontslaan omdat het land niet met hun traktementen kan worden belast. Als de Admiraliteit haar zaken beter wil regelen dient zij daartoe voorstellen bij HHM in te dienen en hun resolutie daarop af te wachten.