24/11/1626

24 - 11 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Gisteravond is Z.Exc. teruggekeerd in 's- Gravenhage.
Rantwyck, Noortwyck, Beaumont, Rode, Lyclama, Haersolte en Schaffer zullen hem verwelkomen.

2 Aissema schrijft d.d. 1 november.
Behoeft geen resolutie.

3 Vosbergen doet mededeling van een aantal vredesartikelen die de koning van Denemarken aan hem heeft gestuurd tezamen met een pakket bestemd voor Rosecrans in Engeland.
Vosbergen is verzocht het te verzenden pakket te doen vergezellen van een briefje aan Joachimi waarin hij hem over de situatie informeert.

4 Van Berck is een brief d.d. 6 nov. ontvangen over de door Moins opgebrachte schepen die [ Venetië] terugeist zonder dat onderscheid wordt gemaakt in vrije en onvrije goederen.
Er valt geen besluit.

5 De ontvanger-generaal vraagt de betaling te regelen van de dertien compagnieën nieuwe ruiters, het regiment van Candale en de vier compagnieën onder Haulterive. Die hebben nu drie maanden soldij tegoed.
De heren van Zeeland en Friesland is verzocht te bevorderen dat hun consenten worden ingebracht.

6 De RvS zal adviseren op het met voorschrijven van Z.Exc. ondersteunde verzoek van de hertog van Candale. Hij wil het gedurende zijn afwezigheid ingehouden traktement ontvangen.

7 Ordonnantie wordt gedepêcheerd van 1.150 gld. vanwege de inmiddels onderzochte declaratie van Sommelsdijck. Het betreft het opgeld op de wissels die hij als extraordinaris ambassadeur in Frankrijk in 1625 en 1626 heeft getrokken.

8 In zijn advies d.d. 20 nov. op het op 19 nov. ontvangen schrijven van kapitein Calslagen stelt de RvS dat het verbod op de uitvoer van paarden ook het Land van Altena en Woudrichem omvat. Degenen die het verbod overtreden moeten worden gestraft.
De licentmeester van Gorinchem zal worden ontboden om verantwoording af te leggen over het doorlaten van paarden naar beide plaatsen.