29/11/1626

29 - 11 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Aangevoerd wordt dat Camerarius HHM heeft verzocht te bemiddelen inzake de neutraliteit tussen de koning van Zweden en de stad Danzig [Gdansk].
De gedeputeerden van Holland hebben toegezegd de kwestie met hun principalen te zullen opnemen.

2 HHM zullen de deputatie te Emden schrijven onmiddellijk enkelen uit haar midden naar 's- Gravenhage te sturen om hen te informeren over de punten die namens de graaf van Oost-Friesland aan de orde worden gesteld. Het gaat vooral over de kwestie van de beveiliging waarover HHM op 18 en 25 nov. schreven.