09/12/1626

09 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In plaats van Adriaen Nicolai1 nomineren de Staten van Zeeland d.d. Middelburg 20 nov. mr. Johan Ingelsen, raad van Vlissingen, als gecommitteerde raad ter Admiraliteit te Rotterdam .
Commissie zal worden gedepêcheerd. Ingelsen heeft de eed afgelegd.

2 De Rotterdamse Admiraliteitsraden Colster en Sluis hebben vernomen dat zij door bepaalde personen worden beschuldigd en willen weten of dat klopt. Tevens verzoeken zij de timmerman van de Admiraliteit, Salomon Janssen, in hun aanwezigheid te horen.
Besloten is Janssen te ontbieden.

3 Slachmulder en Van Berckel doen verslag van hun bezigheden inzake de uitwisseling van de gevangenen.
Hun is verzocht het rapport schriftelijk in te dienen.

4 De Oost-Indische Compagnie te Dieppe legt zich niet neer bij de uitspraak van de gedelegeerde rechters van 20 juni 1625. Daarom zal men Languerack de besluiten die tussen 7 mei en 25 juni 1625 over deze zaak zijn genomen toesturen. Hij kan daaruit dan putten als hij de VOC tegen de Compagnie van Dieppe zou moeten verdedigen.

1 Mr. Adrianus Nicolaï was secretaris van de Admiraliteit in Zeeland. Bedoeld wordt dus waarschijnlijk mr. Cornelis Nicolaï , sinds 1608 raad ter Admiraliteit te Rotterdam.