13/12/1626

13 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De gedeputeerden te Emden schrijven d.d. 4 dec. over verschillende onderwerpen die overweging verdienen.
Morgen zullen deze punten in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS worden bestudeerd.

2 HHM hebben het advies van de RvS inzake Candale gelezen en besluiten de Raad te vragen om een nader advies over de maanden gage die voor en na het vertrek van de hertog naar Venetiƫ zijn vervallen.

3 De heren van Holland hebben Jacob Willekes genomineerd om naar Algiers te gaan en Cats om met Joachimi de restitutie van in Engeland aangehouden schepen en goederen te bewerkstelligen.
De zaak wordt in beraad gehouden.