26/12/1626

26 - 12 - 1626

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Languerack schrijft d.d. Parijs 13 december.
Behoeft geen resolutie.

21 Aan de Bewindhebbers van de VOC te Amsterdam zal worden geschreven overmorgen tolk Marcus naar 's- Gravenhage te sturen. Hij kan dan HHM gedurende een dag of twee bijstaan in verband met de door de Perzische ambassadeur gevraagde audiƫntie.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 717.