30/12/1626

30 - 12 - 1626

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De ruiters die Disdorp hebben gevangengenomen verzoeken betaling van 264 gld. Dat bedrag hebben zij moeten uitgeven om hun zaak in 's- Gravenhage te bepleiten. Tevens vragen zij de door de RvS toegekende beloning van 600 gld. niet te hoeven delen met de officiers.
Het eerste verzoek is afgeslagen, het tweede toegestaan.

2 Gruis deelt namens de RvS mee dat het gisteren genomen besluit over Moldijk schadelijk is en strijdig met het plakkaat van retorsie.
Vanwege de ligging van de plaats, ingesloten in staats gebied, zal de RvS toch een lijst opstellen.

3 Gruis beveelt aan een besluit te nemen over het verzoek van de Staten van Groningen hun driehonderd waardgelders te mogen aanhouden of anders meer soldaten te sturen.
Na lezing van het schrijven van de provincie d.d. 7 dec. besluiten HHM dat de president dit met Z.Exc. zal bespreken.

4 Jan Hendrixen, schipper uit Nijmegen, verzoekt met zijn te Venlo in beslag genomen schip en goederen naar de Republiek te mogen komen tegen betaling van 's lands rechten. Hij weet wel een manier om de goederen ondanks het beslag hiernaartoe te brengen.
De RvS zal advies uitbrengen.

5 Louijs de Geer krijgt voorschrijven aan de koning van Denemarken. Hij wil betaling van drieduizend wapens en achthonderd haakbussen die in opdracht van de koning zijn geleverd aan wijlen Christian van Brunswijk.

6 Frans van Haselholten alias Stockhem, luitenant van ritmeester Starckenborch, verzoekt vergoeding voor zijn optreden als majoor te Oldenzaal.
De RvS zal hierover beslissen.

7 Berck schrijft d.d. Venetiƫ 11 dec. en van Haga zijn twee brieven d.d. Constantinopel [Istanbul] 17 en 31 okt. ontvangen.
Behoeven geen resolutie.

8 Feith rapporteert dat de situatie in Rotterdam correct is weergegeven. Twee van de matrozen van Juinbol die de [door de provoost] gevangengezette collega's wilden bevrijden zijn naar de Voorpoort gebracht. Naar twee andere matrozen die door de Admiraliteit waren gearresteerd maar weer vrijgelaten, en nog een derde, is men op zoek.

9 Doublet heeft conform de resolutie van 27 juni de Amsterdamse koopman Paul de Wilm een obligatie van 150.000 gld. overhandigd. De Staten van Holland hebben van dit bedrag 87.468 gld. 2 st. 4 p. voor hun rekening genomen. Van het resterende bedrag is per 27 dec. 50.000 gld. vervallen en zal per 23 jan. 1627 12.531 gld. 17 st. 8 p. verschijnen. De Wilm verzoekt betaling.
Doublet is gemachtigd met de koopman te spreken over een verlenging van de obligatie met een half jaar. Aangezien de kooplieden zich storen aan de verwijzing naar de resolutie van 27 juni in de obligatie, mag de ontvanger-generaal die veranderen in een uitsluitend op hem gesteld exemplaar.