01/01/1627

01 - 01 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Van Languerack zijn drie brieven d.d. 26 nov. en 5 en 20 dec. 1626 ontvangen die uiteenlopende punten bevatten.
HHM stellen de besluitvorming daarover uit.