17/01/1627

17 - 01 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Perzische ambassadeur heeft zich bereid verklaard met de schepen van de VOC mee te gaan, maar eerst dient HHM iemand last te geven die voor hem zal zorgen en wenst hij duidelijkheid over zijn behandeling.
HHM zullen dit de aanwezige bewindhebbers melden. Morgen zal mede worden overlegd of zijn onthaal niet nog voor enkele dagen kan worden verlengd, aangezien de ambassadeur nu van zins is aanstonds te vertrekken.

2 De gecommitteerden voor Emden schrijven d.d. Emden 8 jan. dat de kapiteins hebben toegezegd hun compagnie├źn te versterken tot tweehonderdvijftig man elk.

3 Z.Exc., die volgens de resolutie van gisteren op de hoogte is gebracht over de kwestie Emden, is eveneens van mening dat de graaf van Oost-Friesland dient te worden overgehaald hier te blijven.
HHM verzoeken de gecommitteerden dit te doen.