21/01/1627

21 - 01 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Essen, Noortwyck en Beaumont rapporteren dat de Franse ambassadeur het verzoek van HHM tot verlenging van het traktaat van Compiègne, voorzien van zijn aanbeveling, zal opsturen.
Languerack wordt hierover bericht en krijgt de opdracht eveneens op verlenging aan te sturen.

2 De vrouwe van Gijssenborch heeft in navolging van de resolutie van HHM d.d. 23 okt. 1626 opgave gedaan van de personen in haar gevolg voor wie zij graag paspoorten zou hebben.
Het rekest gaat naar de RvS voor advies.

3 Op verzoek van Joris Florissen, burger van Utrecht, zal de provincie Utrecht worden geschreven hem in dienst te willen nemen voor iets waartoe hij geschikt is.

4 Scheepstimmerman Willem Ockertsen en de Rotterdamse zeilmaker Mattheus van de Velde hebben een rekest ingediend. Zij menen een plek te weten in Engeland waar nog nooit steenkolen vandaan zijn gehaald en verzoeken octrooi voor enkele jaren om deze met uitsluiting van anderen te mogen halen.
HHM willen hierover geen besluit nemen.

5 Het rekest van Ariaen Brants om opnieuw als klerk in de secretarie van de Admiraliteit te Rotterdam in dienst te mogen treden is afgewezen.

6 Abram Matthyssen de Hont, Adriaen Willemsen Labus en Gijsbrecht Janssen Brouwer, luitenants op de pleitschepen in het leger, verzoeken continuering van hun traktement gedurende de winter.
De RvS wordt advies gevraagd.

7 Francois Daes, burger van Rotterdam, mag gedurende acht jaar een speciale kleisoort voor de productie van tabakspijpen genaamd "witte roos" exclusief invoeren, verwerken en verkopen, op voorwaarde dat die soort nog nooit door iemand anders hier is ingevoerd.

8 Willem van Linschoten en Mattheus van Linschoten beweren dat zij in de productie van salpeter, hun bij octrooi d.d. 9 sept. 1624 toegestaan, gehinderd worden door Jacques de Cagnioncle en zijn octrooi van 10 maart 1618.
Noortwyck en Beaumont zullen de partijen horen en overeenstemming proberen te bereiken.

9 Ruisch en Gans hebben ter vergadering een bij hun Admiraliteit door Dordrecht ingediend plan voor beveiliging van de Dordtse Waard en omgeving afgegeven.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

10 De gecommitteerden van HHM die in overleg zijn geweest met de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten brengen in aanwezigheid van Z.Exc. verslag uit. Het overleg is voornamelijk over drie punten gegaan: het onderzoek naar de redenen voor de achterstallen van de colleges, de verhouding tussen inkomsten en uitgaven en de zeebewaking.
HHM stellen een besluit uit.
De heren van Holland zijn van oordeel dat de zeeoorlog even belangrijk is als de landoorlog. Zij willen weten welke subsidies van de provincies te verwachten zijn voor de zeezaken, zodat zij hun besluiten hierop kunnen afstemmen. Het is ondenkbaar dat de subsidies alleen voor de landoorlog worden ingezet. De provincies hebben onder meer voorgesteld de Admiraliteitscolleges in hun huidige benarde toestand geld te laten lenen dat later met de subsidies voor de zeezaken afgelost kan worden.
HHM stellen een besluit uit.