28/01/1627

28 - 01 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In zijn brief d.d. Stade 26 dec. 1626 verzoekt de Deense koning afvordering van kapitein Haetzfelt uit Hamburg en toestemming hem voor de gemeenschappelijke zaak in dienst te nemen.
HHM zullen dit met Z.Exc. overleggen.

2 Op verzoek van de Franse ambassadeur krijgt diens secretaris Boutart, met bediende en twee paarden, gratis paspoort om naar Frankrijk te reizen.

3 Resident Aissema beveelt d.d. Stade 30 dec. 1626 de betaling aan van het subsidie voor de Deense koning.
HHM besluiten de provincies ernstig te schrijven hun quote in het subsidie op te brengen, aangezien het secours uit Venetiƫ nu reeds een jaar is uitgebleven en het niet waarschijnlijk is dat dit wordt hervat.

4 Culenborch en Walta rapporteren dat de graaf van Oost-Friesland ontevreden is over de resolutie waarin hem wordt verzocht een landdag bijeen te roepen. De graaf verzoekt de vergadering met Z.Exc. en de RvS de eventuele bezetting van zijn graafschap te bespreken en hierover met hem in contact te treden. HHM lezen ook de gelijkluidende memorie van de graaf.
HHM besluiten het verzoek van de graaf met Z.Exc. te bespreken.

5 Op grond van het rapport dat de gecommitteerden inzake de Admiraliteiten hebben gedaan, is Emanuel Dorth om bepaalde redenen 100 gld. toegekend.