01/02/1627

01 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Cornelis Janssen Doggen mag voor gebruik op zijn land twee merries naar Wouw brengen tegen betaling van Bosch' licent en op voorwaarde dat zij daar blijven.

2 De memorie van Blaubeen gaat naar de RvS voor een nader onderzoek van de problematische posten in zijn declaratie. Na overleg met Z.Exc. mag de RvS beslissen.

3 Culenborch, Noortwyck en Beaumont zullen bij Suriano en Soranzo de betaling van het door Venetië toegezegde maandelijkse subsidie aanbevelen.
De gouden keten die voor Suriano is gemaakt, weegt veertien once twee engels twaalf aas. Op basis van 36 gld. 10 st. per once kost de keten 515 gld. 6 1/2 st., aan fatsoen 19 gld. 14 1/2 st. en voor de medaille 70 gld.; in totaal kost de keten 605 gld. 1st.

4 Rantwyck, Noortwyck, Beaumont, Rode, Lyclema, Varver en Schaffer zullen bespreken hoe de koning van Denemarken zijn maandelijkse subsidie zal krijgen.
Tevens zal de koning worden vereerd met een paard en een harnas. Met Z.Exc. zal worden gesproken op welke wijze de gift te doen.

51 In plaats van Feith en Schagen zullen De Bie en Antwerpen, in navolging van de resolutie van 22 jan., de Perzische ambassadeur aansporen zich voor vertrek gereed te maken. Tevens worden de Bewindhebbers van de VOC gemaand hun commies te sturen.

6 In zijn memorie meldt Gerart van Berckel dat sinds het traktaat over de uitwisseling van gevangenen is gesloten, van beide kanten nieuwe gevangenen zijn gemaakt. Hij geeft ter overweging of bij de uitvoering van het traktaat inzake de Spaanse gevangenen niet ook over deze nieuwe gevangenen zou moeten worden onderhandeld.
HHM achten dit van belang. Berckel zal Kesseler schrijven met het verzoek een bijeenkomst over de wisseling van Spaanse gevangenen te Middelburg in Vlaanderen te organiseren. Kesseler krijgt van deze zijde een paspoort op voorwaarde dat Van Berckel er een van de Infanta ontvangt.

7 Berck schrijft d.d. Venetië 15 januari.
Behoeft geen resolutie.

8 In zijn remonstrantie geeft Carl van Cracou te kennen dat de prins van Denemarken en de rijksraden besloten hebben alle schepen uit deze landen, die sinds enige jaren hout uit Noorwegen hebben gehaald of iets anders tegen de mandaten van de koning hebben gedaan, aan te houden en te confisqueren.
HHM besluiten de koning en de prins en de rijksraden te schrijven dergelijke maatregelen af te schaffen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 719.