09/02/1627

09 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het herhaalde verzoek van weduwe Wiems is opnieuw afgewezen.

2 De heren van Holland hebben een memorie ingediend inzake het reglement van de legerwagens en trekpaarden.
Het stuk gaat naar de RvS, om te gebruiken bij de voorgenomen herziening van het reglement.

3 Juffrouw Padborch verzoekt te worden aangesteld als conciërge in het door HHM te huren huis voor de extraordinaris ambassadeurs.
Haar rekest gaat voor onderzoek naar De Bye, Noortwyck en Rode.

4 Het nader verzoek van bode Gerrit Janssen om een hogere vergoeding dan de 156 gld. 4 st. hem bij resolutie van 19 jan. voor briefport toegekend, is afgewezen.

5 De heer van Reidt klaagt dat de regering van Palts-Neuburg hem dwingt tot betaling van belasting en dat enkele van zijn boeren door officieren van Gladbach gevangen zijn genomen. Aangezien hij altijd vrij is geweest, verzoekt hij om protectie.
De RvS zal adviseren.

6 De weduwe van Marcus de Vogelaer, Jacomo van Uffelen, Marcus van Uffelen en Pieter Elias Tael, ingezetenen van Amsterdam, krijgen voorschrijven aan de koning van Zweden vanwege restitutie van het geld dat hun vanuit Danzig [Gdansk] is gestuurd, maar door de schepen van de koning in beslag is genomen.

7 Andreas Hunterus zal, zoals eerder, een voorschot van 100 gld. op zijn traktement krijgen.

8 Bernart van Stakenbeeck, geweldige van het Hof van Holland, vraagt om ondersteuning van HHM wegens de schade veroorzaakt door het volk van de Franse ambassadeur dat hem heeft mishandeld.
De RvS zal beslissen.

9 De gecommitteerden hebben met gezant Quade gesproken over de plannen om de prins van Transsylvanië tot de alliantie toe te laten. De prins verzoekt een bijdrage van HHM in het subsidie van 40.000 rijksdaalder dat maandelijks door de geallieerden zou moeten worden opgebracht.
HHM zien hiervan af wegens de zware oorlogslasten en het gebrek aan geld, maar voor het overige besluiten zij tot vaststelling van de artikelen voor toetreding van de prins tot de alliantie. Tevens zal de gezant worden vereerd met een gouden keten van 600 gld.