22/02/1627

22 - 02 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In de memorie van de Franse ambassadeur en in brieven van de Franse koning is verzocht om vijfhonderd kordewagens, tweeduizend planken en vierhonderd masten voor reparatie van de haven van Dieppe. Ook vraagt men vijftig paarden voor de koningin.
HHM staan dit vrij van licent toe, mits de paarden niet over land zullen gaan.

2 Het verzoek tot rehabilitatie van scheepskapitein Adriaen van Crimpen, die bij vonnis van de Admiraliteit te Amsterdam is ontslagen, wordt afgewezen.

3 Susanna Eems de Bloyere verzoekt betaling van een ordonnantie van 360 gld. die de Staten van Brabant ten behoeve van Henrick de Bloijere hebben verstrekt.
Is afgewezen.

4 Cornelis Dirxen van Oosterhout, gewezen majoor van Breda, verzoekt doorbetaling van zijn traktement.
Jan van Bergen verzoekt de 150 gld. die wijlen zijn vader Willem Jacobsen van Bergen jaarlijks betaald kreeg vanwege zijn optreden met het turfschip van Breda, te mogen blijven ontvangen.
De magistraat van Heusden verzoekt de plattelandsbewoners toe te staan naar behoefte bier te halen.
De heer van Hulhuisen verzoekt zeshonderd ossen voor vetweiding en verkoop aan de neutralen naar zijn landen in het Land van Kleef te mogen brengen.
De RvS wordt advies gevraagd.

5 Engelbrecht van Abbesteech declareert 268 gld. voor zijn reis met brieven van Languerack.
Hij krijgt voor alle onkosten op de heen- en terugreis in totaal 350 gld.

6 Van commandeur Quast is een brief d.d. de Hoofden [Nauw van Calais] 10 feb. ontvangen die met Z.Exc. zal worden besproken.

7 In een aan Z.Exc. gerichte brief d.d. Emmerik [Emmerich] 17 feb. meldt graaf Willem van Nassau dat Hendrik van den Bergh het grote hoofd aan het Kleefse Spui heeft bezichtigd en dat commandeur Pieter Aertsen hem sloepen heeft geweigerd.
De president zal over deze zaken nader met Z.Exc. spreken.

8 De oude bode Cornelis Vuist is 40 gld. toegekend die deurwaarder Hardersum hem met 2 gld. per week zal uitbetalen.

9 Doublet vraagt middelen om de 7.800 rijksdaalder, door resident Aissema op hem getrokken voor de administrator van Maagdenburg, te voldoen.
De ontvanger-generaal wordt gemachtigd dit bedrag te lenen en daarmee de wissel te voldoen. Voor de aflossing wordt het subsidie voor de koning van Denemarken gebruikt. De provincies zullen opnieuw worden aangespoord hun betalingen op de reeds verzonden decharges niet langer uit te stellen. Ook op de nog te versturen decharges moeten zij snel reageren, aangezien het niet meer dan billijk is dat de koning de hem beloofde financiƫle steun ook krijgt.

10 Burgemeesters en vroedschap van Utrecht schrijven d.d. 8 jan. o.s. dat het Hof van Utrecht de uitvoering van het vonnis tegen Abraham Halinck blijft belemmeren. Nu is uitstel van executie verleend. Het stadsbestuur verzoekt erop toe te zien dat geen inbreuk wordt gemaakt op religie en politie.
HHM zullen morgen besluiten over een op te stellen brief aan de stad, de Staten en het Hof.