22/03/1627

22 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Berck schrijft d.d. Venetië 26 feb. op Doublet een wissel te hebben getrokken voor een half jaar traktement van 2.158½ dukaat tegen 103 2/3 groten per dukaat, te betalen aan Daniel de la Biestraet.
De ontvanger-generaal zal de wisselbrief accepteren en betalen.

2 De heer van Gemert is twee maanden de tijd gegeven om te bewijzen dat zijn heerlijkheid niet onder Brabant valt. In de tussentijd ligt de zaak stil.

3 De Utrechtse burgers Goert van Sanbeeck, Willem Willemsen Weis en Jan de With is paspoort verleend om naar Brabant te gaan.

4 Hendrick Hoffman is paspoort gegeven om tegen Bosch' licent een rijpaard uit de Republiek naar Ammerzoden te brengen, onder voorwaarde dat het daar blijft.

5 Diverse plattelandsbewoners hebben verzocht paarden en vee te mogen halen voor hun landerijen. Het betreft: Anthonis van den Andel, schout van Besoijen, en Nicolaes Theunissen, ingezetene van Besoijen, ieder drie bouwpaarden en twaalf magere koeien; Gerrit Janssen en Teunis Driessen, ook uit Besoijen, ieder ongeveer tien magere koeien, circa vier magere ossen en twee paarden; Gerrit Aertsen uit Besoijen, vier melkkoeien, tien magere runderen en een paar bouwpaarden; Thomas Anthonissen Bijl, wonend in Besoijen, vier melkkoeien en twee bouwpaarden; Jan Willemsen Poorter en Herman Lenerts van den Pol ieder twee paarden; Jan Floren, wonend onder de jurisdictie van Zevenbergen, twee trekpaarden en twee melkkoeien; Sebastiaen Cornelissen van Corput, pachter van de hoeve van Z.Exc. in Hulten onder Gilze, twee paarden, zes koeien en zes jonge runderen; Frans Stapparts, Jan Anthonissen, Michiel Govertsen en Michiel Cornelissen, pachters van de hoeven van Z.Exc. bij Terheijden, drie paarden, twee koeien en acht vaarzen; Anthonis van Hees, secretaris van De Zwaluwe, twee koeien, twee vaarzen, zes kalveren en vier magere varkens.
De RvS zal adviseren.

6 De magistraat van Gilze verzoekt volgens de ingediende lijst levensmiddelen te mogen halen.
De RvS zal de lijst bestuderen.

7 Susanna en Maria Reigerberch, Cornelia de Groot - met een dienstmeid - en Apolonius Vet is paspoort verleend om door Brabant uit Frankrijk te komen.