28/03/1627

28 - 03 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Gemeld wordt dat Kniphausen van plan is te vertrekken. De graaf van Oost-Friesland wil hem eerst naar Lingen sturen om bij de gouverneur aldaar te bevorderen dat vijandelijke soldaten uit het graafschap worden geweerd. Daarna zal hij naar Brussel gaan om een gelijkluidende akte van neutraliteit te verkrijgen als door de Staten-Generaal is verstrekt. Ook de gedeputeerden van de stenden willen vertrekken.
Kniphausen zal worden gevraagd nog enkele dagen te blijven vanwege de kwestie van de bezetting, maar bij weigering zal men hem niet tegenhouden. De overige gedeputeerden zal geen afscheid worden verleend omdat zij geen gegronde redenen tot vertrek hebben.