12/04/1627

12 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Brasser meldt d.d. Amsterdam 10 april conform het contract van 8 aug. 1626 in Constantinopel [Istanbul] 17.647 dukaten voor de koning van Denemarken te hebben geleverd, waarvan een derde in dukaten en twee derde in rijksdaalders en Spaanse matten. De agent van de prins van Transsylvanië in Constantinopel wil het twee derde echter graag in Hongaarse dukaten ontvangen en heeft orateur Haga hierom gevraagd. Haga heeft dit op zich genomen aangezien het niet veel moeite kost en de prins hiermee volledig wordt tevredengesteld door de koning. De onkosten voor de omwisseling zouden op Venetië worden getrokken.
HHM verzoeken Brasser de wissel uit Venetië van Haga te accepteren. Wanneer Brasser het geld bij ontvanger-generaal Doublet declareert, dient deze de wissel te betalen. De onkosten zullen bij de koning voor vereffening in rekening worden gebracht. Resident Aissema zal hiervan op de hoogte worden gebracht en kopie van de brief krijgen, zodat bij de verrekening deze korting wordt kenbaar gemaakt.
Een brief van Aissema d.d. Stade 14/24 maart behoeft geen resolutie. Aangezien hij echter bericht dat de koning aandringt op betaling van het beloofde subsidie verzoeken HHM de provincies dit geld op te brengen zodat aanvankelijk drie maanden subsidiegeld kan worden gestuurd. Het geld dat hiervoor uit de provincies komt moet in courant geld worden gestuurd of worden overgemaakt, zonder hiermee het geld af te lossen dat voor betaling van de drie eerste maanden subsidie en de naar Constantinopel overgemaakte 30.000 rijksdaalder.

2 HHM schrijven Berck zijn secretaris achter te laten tot zijn opvolger in Venetië is aangekomen indien hijzelf niet zo lang zou kunnen wachten.

3 Kapitein Quast schrijft d.d. 6 april van zijn bij de Maas gelegen oorlogsschip op 31 maart bij Portland een schip van de vijand te hebben veroverd. Hij heeft echter niet de manschappen overboord gezet. Zijn officieren maakten hiertegen bezwaar omdat er geen akte voor beschikbaar was en hun eed als kapitein, waarin zij beloofd hebben dit te doen, meer dan een jaar oud is en op dit punt ondertussen wellicht achterhaald. Daarna zijn de kapiteins aan boord ontboden, die zich eveneens beriepen op hun verouderde eed. Bovendien zouden inwoners van de Republiek van deze praktijk van voetspoeling schade kunnen ondervinden.
HHM schrijven de Admiraliteit in het Noorderkwartier waarom zij de commandeur en de anderen niet recentelijk de eed heeft afgenomen. Zij dient te berichten hoeveel gevangenen er zijn en van welke kwaliteit deze zijn. HHM schrijven alle Admiraliteiten de praktijk van voetspoeling voort te zetten en de kapiteins de eed af te nemen. Met Z.Exc. wordt besproken of men de kapiteins, wanneer deze hier hun commissie ontvangen, niet tevens de eed kan laten onderschrijven. Zij kunnen die bij de secretarissen van Z.Exc. achterlaten.

4 Hofmeester Mortaigne heeft geen ledikant voor Carleton kunnen lenen of huren.
HHM laten de president aan Z.Exc. vragen om voor deze keer nog een ledikant ter beschikking te stellen.

5 Beaumont meldt dat Soranzo nog niet tevreden is met de resolutie van 6 april. Hij wenst dat de handel tussen Venetië en Spanje vrij wordt verklaard voor zowel Spanjaarden als Venetianen.
HHM wijzen dit af.

6 Het namens de huislieden uit het Rijk van Nijmegen ingediende verzoek om enkele paarden voor de bebouwing van hun land te mogen halen, zonder deze elders te brengen, gaat voor advies naar de RvS.

7 Het Hof van Gelderland schrijft d.d. Arnhem 8 april de momber te hebben gelast de jonkers, schouten en buurmeesters van de Tielerwaard te dagvaarden omdat zij met de vijand hebben overlegd over betaling van contributie. Dit geldt ook voor Peter Egens, die zich hiertoe heeft laten gebruiken. Tevens vraagt het Hof HHM de verdere voltooiing van de volledige defensie en bezetting van de Tielerwaard, de Overbetuwe en Nederbetuwe te willen behartigen.
HHM geven de brief aan de RvS. Na overleg met Z.Exc. moet de Raad regelen dat de redoutes en andere plaatsen naar behoren worden aangelegd en bezet.

8 Dr. Amama heeft een remonstrantie ingediend waarin hij een besluit verzoekt over enige punten die conform de akkoorden en verdragen zijn. Het betreft de erfhuldiging, wijn- en bieraccijns, betaling van de schulden en afdanking van de zeshonderd soldaten. Deze punten kunnen volgens hem bij afwezigheid van de gedeputeerden van Emden eenvoudig worden afgehandeld.
HHM geven de memorie voor advies aan de RvS.